CML in Lithuania 2004-2007

CML cover

Chronic mieloid leukemia in Lithuania - retrospective analysis 2004-2007.

Retrospektyvi lėtine mieloleukemija (LML) sergančių pacientų Lietuvoje 2004-2007 metais analizė. Pateikiami demografiniai LML rodikliai, diagnozuotų atvejų skaičius pagal metus ir gydymo įstaigas, LML gydymo rezultatai bei išgyvenamumo duomenys.


    CML in Lithuania 2004-2007