Žmogaus Pk audinių-kraujo antigenai užtikrina apsaugą nuo ŽIV infekcijos

Glikosfingolipidai, tokie kaip P/P1/Pk,, priklauso žmogaus kraujo - audinių grupei ir yra svarbūs ŽIV viruso ir ląstelės susijungime. Kai kurie iš šių glikosfingolipidų  in vitro geba jungtis su ŽIV gp120 receptoriumi. Ankstesnio Fabry ligos tyrimo metu buvo įrodytas Pk gebėjimas skatinti ar mažinti infekciją, o tuo tarpu tirpus Pk analogas geba neigiamai veikti infekcinį procesą. Šios studijos autoriai ištyrė Pk ekspresiją ląstelių paviršiuje ŽIV infekcijos metu.

 

Periferinės kraujyje - susiformavusios mononuklearinės ląstelės (PBMC) buvo išskirtos iš ŽIV infekuotų, kitų gretutinių ligų neturinčių, tiriamųjų, dalis šių ligonių turėjo P1k, kuriam būdinga padidėjusi Pk ekspresija, kita kraujo grupė – p, kuriai būdinga  Pk stoka. Ši tiriamųjų grupė buvo lyginama su kontroline grupe. Pk ekspresijos dydžiui nustatyti buvo atlikta fluorescentinė ląstelių sortiravimo analizė ir/ar plonasluoksnė chromatografija.  P1k mononuklearinės ląstelės buvo atsparios R5 ar X4 ŽIV infekcijai. Tuo tarpu p mononuklearinės ląstelės buvo nuo 10 iki 1000 kartų jautresnės šiai infekcijai. Paviršinė ir bendra Pk ekspresija, bet ne CD4 ir chemokino koreceptoriaus kiekis, koreliavo su ŽIV infekcija. Tyrimais su ląstelėmis, kurios buvo sujungtos su Pk liposomomis, ir CD4+ HeLa ląstelėmis, turinčiomis didelę ar mažą Pk ekspresiją, patvirtintas Pk apsauginis efektas ŽIV infekcijos patogenezėje.

 

Pk ekspresija keičia jautrumą ŽIV infekcijai. Šis antigenas - naujasis endogeninis ląstelės paviršiaus faktorius, kuris galimai užtikrina apsaugą nuo ŽIV infekcijos.

 

parengė: Jelena Blaščiuk

recenzavo: Lina Kryžauskaitė

 

The human Pk histo-blood group antigen provides protection against HIV-1 infection

Nicole Lund, Martin L. Olsson, Stephanie Ramkumar, Darinka Sakac, Vered Yahalom, Cyril Levene, Åsa Hellberg,Xue-Zhong Ma, Beth Binnington, Daniel Jung, Clifford A. Lingwood, and Donald R. Branch


Atgal