Waldenstremo makroglobulinemijos (WM) gydymas alogenine kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacija (alo-KKLT): Limfomų darbo grupės (EBMT) pranešimas

Alogeninė kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacija – kuratyvus gydymo būdas, pacientams sergantiems mažo agresyvumo limfoidinėms neoplazijoms. Informacijos apie Waldenstremo makroglobulinemijos gydymą alogenine kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacija yra mažai. Autoriai pateikia didelės WM pacientų imties gydytų alo-KKLT ilgalaikes išeitis.

 

 
Retrospektyviai tirti 86 pacientai po alo-KKLT, 37 iš jų taikytas mieloabliacinis (MAC; n=37), 49 – sumažinto intensyvumo (RIC; n=49) kondicionavimas. Pacientų amžiaus vidurkis – 49 metai (intervalas 23-64 m). 47 tiriamieji anksčiau buvo gydyti ≥ 3 eilių chemoterapija; 8 pacientai buvo recidyvavę po autologinės- KKLT. 59 pacientų (68,6%) liga alo-KKLT metu buvo jautri chemoterapijai. Vidutinė išgyvenusiųjų stebėjimo trukmė 50 mėn. ( intervalas 7-142 mėn.).
 
3 metų su recidyvu nesusijęs mirtingumas (NRM) sudarė 33% MAC ir 23% RIC grupėje. Bendro atsako (OR) dažnis 75,6%. Per 3 metus po alo-KKLT recidyvų dažnis buvo 11% MAC ir 25% RIC grupėje. Dėl ligos recidyvo 14-ai pacientų atliktos donoro limfocitų infuzijos (DLI). 5 metų išgyvenamumas be progresijos (PFS) ir bendras išgyvenamumas (OS) atitinkamai siekė 56% ir 62% MAC grupėje ir 49% bei 64% RIC grupėje. Išsivysčiusi lėtinė transplantato prieš šeimininką liga (cGVHD) buvo susijusi su didesniu mirtingumu ne dėl recidyvo (NRM) ir mažesniu recidyvų dažniu,- tai sąlygojo ilgesnį PFS.
 
Alogeninė kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacija gali sąlygoti ilgalaikę remisiją jauniems ir intensyvų gydymą iki transplantacijos gavusiems WM sergantiems pacientams. Nedidelis recidyvų dažnis, DLI sąlygotas ligos atsakas ir mažesnis recidyvų dažnis pacientams, kuriems išsivystė cGVHD, rodo esant kliniškai svarbų transplantato prieš WM poveikį.
 
Parengė: Aistė Fokaitė
Recenzavo: Valdas Pečeliūnas
 

 


Atgal