Veiksmingas recidyvavusių T-limfoblastinių leukemijų/limfomų gydymas nelarabinu ir kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacija

Nelarabinas yra purino analogas pasižymintis citotoksiniu poveikiu T limfocitams. Jis skiriamas recidyvavusios/refrakterios T limfocitų ūminės limfoblastinės leukemijos/limfomos (ALL/LBL) gydymui. 

 

Buvo atliktas 2 fazės suaugusių (18-81 metų) ligonių, kuriems  diagnozuota recidyvavusi/refrakteri T-ALL/ABL, tyrimas. 

 

Atsakas į gydymą buvo vetinamas po 1 arba 2 ciklų - 45 iš 126 (36%) ligonių pasiekė pilną remisiją (CR), 12 dalinę remisiją (10%) ir 66 (52%) buvo atsparūs gydymui. Stebėta viena su gydymu susijusi mirtis, 2 ligoniai buvo išbraukti iš tyrimo prieš vertinimą. Kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacija (KKLT) atlikta 80% pilną remisiją pasiekusių ligonių. Vienerių metų bendras išgyvenamumas siekė 24% (6-erių metų – 11%).  Kuomet pilnos remisijos metu buvo atlikta KKLT, 3 metų išgyvenamumas siekė 31%, o išgyvenamumas be recidyvo 37%. Su transplantacija susijęs mirtingumas sudarė 11%. I-IV/III-IV laipsnio neurotoksiškumas nustatytas 13%/4% ciklų ir 16%/7% ligonių.

 

Šio iki šiol didžiausios apimties tyrimo metu stebėtas didelis nelarabino monoterapijos veiksmingumas recidyvavusiai T-ALL/T-LBL. Vaistą ligoniai, taip pat ir anksčiau intensyviai gydyti, toleravo gerai. Daugeliui pilną remisiją pasiekusių ligonių su maža mirtingumo, bet didele recidyvo rizika buvo atlikta KKLT. Tyrimai su nalarabinu bus tęsiami.

 

Komentaras: nelarabinas pasižymi dideliu T-ALL/T-LBL gydymo efektyvumu. Maksimalus gydymo efektas stebimas jau po dviejų kursų. Jei po jų pilna remisija nepasiekta, toliau tęsiant vaistą pilna remisija mažai tikėtina. Nelarabinas yra mažai toksiškas, tik nedidelio laipsnio citopenijas sukeliants vaistas. III-IV° infekcijos stebimos < 10% pacientų. 7% pacientų stebėtas III-IV° neurotoksiškumas. Nežiūrint nelarabino efektyvumo, ilgalaikė T-ALL/T-LBL pacientų prognozė išlieka nepalanki (3 metų išgyvenamumo tikimybė  – 12%, išgyvenamumo mediana – 6 mėn.), 3 metų išgyvenaumo tikimybė siekia 36%, alogeninę kraujodaros kamieninių ląstelių transplantaciją atlikus pilnoje remisijoje.

 

Parengė: A. Bukauskas, L. Griškevičius

Nuoroda: http://bloodjournal.hematologylibrary.org/content/118/13/3504


Atgal