Ūminė promielocitinė leukemija: FLT3 mutacijų prognostinė reikšmė ligoniams gydytiems all-trans retinoine rūgštimi ir antraciklinais

FLT3 kinazės (Fms-like tyrosine kinase-3; FLT3) geno mutacijos dažnai nustatomos sergantiems ūmine promielocitine leukemija, tačiau jų prognostinė reikšmė iki šiol nėra žinoma.    

Tyrėjai išanalizavo FLT3-ITD ir FLT3-D835 mutacijas ligoniams gydytiems all-trans retinoine rūgštimi ir antraciklinais.

 

FLT3-ITD mutacijų tyrimas buvo atliktas 306 (41%) ligoniams, o FLT3-D835 -213 (29%). 68 (22%) nustatyta ITD, 20 (9%) – D835 mutacija. FLT3-ITD koreliavo su didesniu leukocitų ir blastų skaičiumi, laktatdehidrogenaze, recidyvo rizika, karščiavimu, kraujavimu, koagulopatija, BCR3 izoforma, M3v (mikrogranuliniu) varianto potipiu, CD2, CD34, HLA-DR ir CD11b ekspresija. FLT3-D835 mutacija nebuvo reikšmingai susijusi su jokiais klinikiniais ar biologiniais pokyčiais. Atlikus vieno kintamojo analizę, ligoniams turintiems FLT3-ITD mutaciją nustatyta didesnė recidyvo ir mažesnė išgyvenamo tikimybė, priešingai - FLT3-D835 mutacija neturėjo jokios įtakos. Atlikus daugiavariacinę analizę nepriklausoma FLT3-ITD prognostinė reikšmė neišliko.

 
FLT3-ITD mutacijos susijusios su ūminės promielocitinės leukemijos metu vykstančiais kraujo pokyčiais, ypač su didele leukocitoze. Tačiau tyrėjams nepavyko įrodyti, kad FLT3-ITD yra nepriklausomas prognostinis žymuo ūmine promielocitine leukemija sergantiems ligoniams gydytiems all-trans retinoine rūgštimi ir antraciklinais.
 
Komentaras: FLT3-ITD yra susijęs su didelės M3 rizikos požymiais, pvz. leukocitoze, todėl neturi nepriklausomos prognostinės reikšmės. Ateityje FLT3-ITD inhibitoriai gali būti vertingi, gydant šiuos didelės rizikos pacientus. Jų įtaka, kontroliuojant koagulopatiją, kuri yra didelio ankstyvo mirtingumo priežastimi, taip pat turėtų būti ištirta.
 

Parengė: A. Bukauskas, L. Griškevičius    

Nuoroda: http://www.haematologica.org/cgi/content/abstract/96/10/1470?etoc


Atgal