Teigiamas tiesioginis Kumbso tyrimas lėtine limfocitine leukemija sergantiems pacientams koreliuoja su kitais prognostiniais faktoriais

Lėtine limfocitine leukemija (LLL) sergantys pacientai dažnai turi autoimuninių komplikacijų, tačiau jų reikšmė šios ligos metu mažai tirta. Dažniausiai pasitaikanti autoimuninė hemolizinė anemija (AIHA) nustatoma 10% - 25% pacientų. Tiesioginis Kumbso tyrimas gali būti teigiamas iki 35% atvejų, tačiau ryški AIHA stebima rečiau. AIHA gali pasireikšti ir negydytiems pacientams be jokių kitų ligos simptomų, bet ji labiau būdinga jau progresuojant ligai.

 

Atliktas retrospketyvinis tyrimas ieškant ryšio tarp tiesioginio Kumbso tyrimo ir kitų LLL rodiklių. Italų tyrėjų grupė išanalizavo 158 LLL sergančius pacientus, kuriems buvo atliktas tiesioginis Kumbso tyrimas. Pacientų duomenys pateikti lentelėje. Fišerio testu tirtas teigiamo Kumbso tyrimo ryšys su amžiumi, lytimi, Binet stadija, LDH ir beta2 mikroglobulinu (B2m) diagnozės metu, IgVH mutacijomis, VH šeima, ZAP70, CD38 ir FISH tyrimo duomenimis.

Teigiamas Kumbso tyrimas
Neigiamas Kumbso tyrimas

Pacientų skaičius
42
116
Medianinis amžius
67
67
Vyrų/moterų %
67/33
62/38
Binet stadija %
A
54
71
B
33
23
C
13
6
Aukštas LDH %
26
11
Aukštas B2m %
69
43
IgVH be mutacijų%
76
48
ZAP70+%
76
48
CD38+%
32
42
FISH %
17p13
35
33
6q21
18
7
11q22
35
23

Teigiamas Kumbso tyrimas buvo tiesiogiai susijęs su aukštesniu B2m (p 0.011), taip pat nustatyta priklausomybė nuo nemutuoto  IgVH (p 0.014). Nenustatyta IgVH šeimos ryšio lyginant su Kumbso mėginiu. Analizuojant pacientų pogrupius FISH blogos prognozės chromosomų aberacijas (17p13 delecija, 11q22 arba 6q21 delecija)nustatyta (p 0.064) didesnė teigiamo Kumbso tyrimo tikimybė lyginant su geros prognozės aberacijomis (13q14 delecija arba 12 trisomija).Taip pat rasta teigiamo Kumbso tyrimo tendencija pacientams su teigiamu ZAP70 (p 0.083) ir aukštu LDH diagnozės metu (p 0.051). Nepaisant to, nė vienas iš šių žymenų Kumbs-teigiamiems pacientams nebuvo susijęs su rizika išsivystyti AIHA.
Teigiamas Kumbso tyrimas susijęs su blogos prognozės faktoriais LLL pacientams, tačiau pats savaime jis neturi įtakos bendram išgyvenamumui, ir gali būti naudojamas kaip vienas iš daugelio prognostinių faktorių.

parengė: Kristina Andrėkutė

recenzavo: Laimonas Griškevičius

 

 


Atgal