Tarptautinio Imunininės Tolerancijos Indukcijos tyrimo rezultatai: randomizuotas dozių palyginimas

Daugiacentrio, prospektyvinio Tarptautinio Imunininės Tolerancijos Indukcijos (eng. International Immune Tolerance, I-ITI) tyrimo metu buvo palyginti du ITI gydymo protokolai VIII krešėjimo faktoriumi (FVIII): skiriant dideles dozes (DD) (200 IU/kg kartą per dieną) ir mažas dozes (MD) (50 IU/kg tris kartus per savaitę). Į tyrimą įtraukti 115 “geros prognozės” sunkia hemofilijos A forma sergantys ligoniai, kurių kraujyje aptikti aukšti inhibitorių (aloantikūnų) prieš FVIII titrai.  

 

66 iš 115 tiriamųjų pasiekė nustatytus tikslus: 46 (69.7%) pasiekta imunotolerancija, 3 (4.5%) stebėtas dalinis atsakas, 17 (25.8%) ITI buvo nesėkminga. Imuninės tolerancijos dažnis nesiskyrė tarp tiriamų grupių (24/58 MD vs 22/57 DD, p=0.909). DD ITI grupėje greičiau pašalinti inhibitoriai (p=0.027), atsistatė normali FVIII koncentracija (p=0.002) ir indukuota tolerancija (p=0.116). Didžiausi  kada nors buvę (p=0.026) ir prieš ITI nustatyti (p=0.002) inhibitorių titrai atvirkščiai koreliavo su su gydymo sėkme, tačiau atlikus daugiavariacinę analizę tik didžiausias anamnestinis antikūnų titras įtakojo gydymo rezultatus (p=0.002).

 
MD grupėje tiriamieji dažniau kraujavo (OR 2.2; p=0.001).  Pradinėje ITI fazėje kraujavimų dažnis per mėnesį sudarė 0.62 (MD) ir 0.28 (DD) (p=0.00024) ir sumažėjo 90% pašalinus inhibitorius.
 
Kraujavimų nebuvo 8/58 MD ir  21/57 DD grupės tiriamųjų (p=0.0085). Centrinės venos kateterio infekcijos (n=124) stebėtos 41 ligoniui (19 MD); infekcijų dažnis tarp tiriamųjų grupių nesiskyrė. Kraujavimai ir infekcijos neturėjo įtakos rezultatams.
 
Komentaras: Nors bendras sėkmingo gydymo ITI atsakas abiejose tiriamųjų grupėse nesiskyrė, kraujavimų dažnis ir su tuo susijusi dažnesnė hospitalizacija, ypač I-os ITI fazės metu (kuomet kraujavimų tikimybė yra didžiausia), buvo didesni skiriant mažas FVIII dozes (MD), nepaisant didesniam pacientų skaičiui MD grupėje skiriamos „by-pass“  profilaktikos.
Didelių dozių ITI susijusi su trumpesniu laiku iki inhibitorių  pašalinimo ir pasiektos imunotolerancijos (normalaus FVIII pusperiodžio ir atsistatymo)
 
Parengė: A. Bukauskas, L. Kryžauskaitė, L. Griškevičius
 

Atgal