Sorafenibas recidyvavusios arba refrakterios Flt3-ITD teigiamos ūminės mieloleukemijos (ŪML) gydymui

Flt3-ITD nustatoma iki 30% ŪML atvejų ir yra blogos prognozės rodiklis, rodantis blogesnį bendrą išgyvenamumą ir didesnį recidyvų dažnį. Recidyvavę po KKLT Flt3-ITD teigiamos ŪML pacientai turi labai mažai gydymo galimybių. Sorafenibas yra tirozinkinazės inhibitorius, skiriamas išplitusiam inkstų ir kepenų vėžiui gydyti. Sorafenibas inhibuoja Raf, PDGFR ir VEGFR, taip pat slopina Flt3 receptoriaus tirozinkinazę, ypač jos mutuotą formą Flt3-ITD.

Yra duomenų, jog recidyvavusios Flt3-ITD teigiamos ŪML gydymas sorafenibu gali būti efektyvus, tačiau jie nėra pakankami. Pranešama apie 18 pacientų, kuriems diagnozuota recidyvavusi arba refrakteri Flt3-ITD teigiama ŪML, gydymo sorafenibo monoterapija rezultatus.

Rezultatai buvo gauti apklausus 28 Vokietijos gydymo centrus. 13 gydymo centrų pranešė apie 26 gydytus pacientus. Aštuoni iš jų neatitiko kriterijų (buvo Flt3-ITD neigiami arba gydomi kitais metodais) ir buvo išimti iš analizės. Surinkta informacija apie pacientų amžių FAB klasifikaciją, kariotipą, atsaką į ankstesnį gydymą, sorafenibo dozę, gydymo toleravimą ir trukmę, atsaką į gydymą.
Iš 18 pacientų (12 vyrų, 6 moterys), penki buvo refrakteriški indukcinei chemoterapijai, 13 gavo sorafenibą pirmo (n=11) arba antro (n=2) recidyvo metu. 8/18 pacientų recidyvavo po KKLT ir gavo gydymą sorafenibu. Vienas pacentas buvo gydytas dėl nuolat didėjančio Flt3-ITD kopijų skaičiaus, t.y. molekulinės progresijos po KKLT. Pacientai gydyti nuo 200mg iki 800mg sorafenibo dienos doze p.os. Medianinė gydymo trukmė buvo 98 dienos (intervalas 16-425). Visiems pacientams gautas hematologinis atsakas: visiškai (n=17) arba beveik visiškai išnyko blastai iš periferinio kraujo (n=2). 18 pacientų atsakas į gydymą sorafenibu buvo: 9 hematologinio atsako atvejai, 4 kaulų čiulpų atsako atvejai (hematologinis atsakas ir blastų skaičiaus sumažėjimas kaulų čiulpuose), visiška remisija pasiekta vienam pacientui (normalus periferinio kraujo vaizdas ir blastų skaičius kaulų čiulpuose < 5%), visiška molekulinė remisija pasiekta 4 pacientams (neigiamas Flt3-ITD). Po medianinio 180 dienų gydymo (intervalas 82-270 d) 7/18 (39%) pacientų stebėtas atsiradęs rezistentiškumas sorafenibui: 2/ 8 (25%) KKLT grupėje ir 5/ 10 (50%) ne KKLT grupėje. Dažnausi nepageidaujami sorafenibo sukelti reiškiniai buvo III ir IV laipsnio pancitopenija ir trombocitopenija, nustatyta 13 pacientų. Kitos nepageidaujamos reakcijos (viduriavimas, bėrimai) buvo retos.
 
 
parengė Kristina Andrėkutė
recenzavo Laimonas Griškevičius
 
 
 

Atgal