Sėkminga suaugusiųjų ūminės T limfoblastinės leukemijs (T-ŪLL) gydymo strategija: trijų GMALL tyrimų duomenys

Paskelbti didžiausio suaugusiųjų T-ŪLL tyrimo, kuriame gydymas taikytas atsižvelgiant į fenotipavimą, rezultatai.

Visų pacientų imunofenotipavimas buvo atliktas centrinėje laboratorijoje. T-ŪLL (cyCD3+, CD7+) buvo suskirstyti į nebrandžią T-ŪLL (sCD3-, CD1a-), thymus T-ŪLL (sCD3-/+, CD1a+) ir brandžią T-ŪLL (sCD3+, CD1a-). T-ŪLL trijose GMALL studijose sudaro 24% visų ŪLL pacientų.
Tyrimuose dalyvavo 744 T-ŪLL pacientai (15 - 55 m) gydyti 102 gydymo įstaigose.

GMALL 05/93 tyrime 239 suaugę T-ŪLL pacientai gydyti kombinuota chemoterapija. Kamieninių kraujo ląstelių transplantacija (KKLT) pirmosios remisijos atveju nebuvo rekomenduota. GMALL 06/99 ir 07/03 studijose 505 T-ŪLL pacientai gavo padidinto intensyvumo gydymą (PEG-asparaginazę indukcijai ir HDMTX/PEG-Asp konsolidacijai). Siblingo arba negiminingo tapataus donoro KKLT buvo rekomenduota visiems nebrandžia T-ŪLL, brandžia T-ŪLL sergantiems pacientams ir didelės rizikos thymus T-ŪLL pacientams pirmojoje remisijoje.
744 suaugusiųjų pacientų T-ŪLL potipiai buvo: nebrandi 23% (N=170), thymus 56% (N=420), brandi 21% (N=154).
GMALL 05/93 tyrime pilna remisija pasiekta 86% pacientų (nebrandi 72%, thymus 93%, brandi 84%). Blogesni rezultatai nebrandžios T-ŪLL grupėje buvo dėl ankstyvos mirties (19%). Bendras pilnos besitęsiančios remisijos dažnis 47% (nebrandi 45%, thymus 54%, brandi 30%). Bendras 10 metų išgyvenamumas buvo 47% (nebrandi 47%, thymus 55%, brandi 25%).
GMALL 06/99 ir 07/03 studijose iš 505 tirtų pacientų remisija pasiekta 87% (nebrandi 84%, thymus 92%, brandi 77%). Dalinė remisija ir nesėkmingas gydymas dažniau pasitaikė nebrandžios (13%) ir brandžios leukemijos (17%) pogrupiuose lyginant su thymus (5%). 61% stebėta besitęsianti pilna remisija. Keletui nebrandžios (n = 15) ir brandžios (n = 23) T-ŪLL pacientų, kuriems pirmos remisijos metu nebuvo galimybės atlikti KKLT dėl neigiamos selekcijos (pvz. ankstyvas recidyvas, gretutinės ligos, nerastas donoras), jų besitęsianti pilna remisija  atitinkamai 33% ir 22%. Tokie rezultatai gauti dėl didelio recidyvų dažnio nebrandžios (60%) ir brandžios T-ŪLL (74%) pogrupiuose, lyginant juos su 33% thymus grupėje. Bendras 8 metų išgyvenamumas T-ŪLL gydant chemoterapija buvo 68%, o 77 paauglių pacientų grupėje (15 - 25 m) net 76%.
153 pacientai 06/99 ir 07/03 tyrimuose buvo transplantuoti. Nebrandžios T-ŪLL transplantuota 84%, brandžios - 68%. Stebėta 58% besitęsianti remisija (nebrandžios 47%, aukštos rizikos thymus 79%, brandžios 61%). Recidyvų dažnis nebrandžiai T-ŪLL buvo 33%, o brandžiai - 22%. Mirtingumas dėl KKLT buvo 18%. Bendras išgyvenamumas po KKLT pirmoje remisijoje po 8 metų buvo 53%, nebrandžios 44%, thymus 67%, brandžios 59%. Po alo-KKLT iš siblingo besitęsianti remisija gauta 65% atvejų (nebrandi 60%, thymus 73%, brandi - 69%); negiminingo tapataus donoro - 55% (nebrandi 45%, thymus 77%, brandi 61%). Iš 20 pacientų po auto-KKLT, besitęsianti remisija gauta 35%.
Išvadose teigiama, jog bendras išgyvenamumas T-ŪLL pacientams intensyvinant ir adaptuojant gydymą gali būti padidintas nuo 44% iki 56%, ypač brandžiai (49% vs. 30%) ir nebrandžiai T-ŪLL (40% vs. 33%). Alogeninės tapataus negiminingo donoro KKLT rezultatai nėra blogesni nei alogeninės siblingo KKLT. Puikūs standartinės rizikos thymus T-ŪLL (~ 50% visų T-ŪLL) gydymo rezultatai ir bendras 68% ir 76% išgyvenamumas paauglių grupėje dėl chemoterapijos intensyvinimo nerodo KKLT poreikio pirmojoje remisijoje. Nauji GMALL tyrimai analizuos thymus T-ŪLL MLL ir jos prognostinę įtaką sprendžiant dėl KKLT, tuo tarpu nebrandi ir brandi T-ŪLL išlieka aukštos rizikos grupėje ir yra indikacija KKLT pasiekus pirmają remisiją.

 

parengė Kristina Andrėkutė

recenzavo Laimonas Griškevičius

 

 


Atgal