Recidyvavusių CD30+ limfomų gydymas brentuksimabo vedotinu (SGN-35)

Hodžkino limfoma ir anaplastinė didelių ląstelių limfoma yra dvi dažniausios CD30 ekspresuojančių navikų formos. Anksčiau bandytų monokloninių antikūnų prieš CD30 antigeną akyvumas buvo nedidelis. Siekiant padidinti monokloninių antikūnų terapijos prieš CD30 antigeną veiksmingumą, naudojant fermentą antitubulinis monometilauristatinas E (MMAE) buvo prijungtas prie CD30 specifinio monokloninio antikūno. Tokiu būdu sukurtas antikūno-vaisto junginys brentuksimabo vedotinas (SGN-35).

 

Šiame pirmos fazės, atvirame, daugiacentriame dozės didinimo tyrime, 45 ligoniams su recidyvavusiu arba refrakteriu hematologiniu naviku, pirmiausiai Hodžkino limfoma ir anaplastine didelių ląstelių limfoma, buvo skiriamas brentuksimabo vedotinas kas 3 savaites (dozė nuo 0,1 mg/kg iki 3,6 mg/kg). Ligoniams anksčiau buvo taikyta chemoterapija (režimų mediana – 3, intervalas 1-7) ir 73% buvo atlikta autologinė kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija.
 
Maksimali toleruojama dozė buvo 1,8 mg/kg, skiriama kas 3 savaites. Objektyvūs atsakai stebėti 17 pacientų, vienuolikai buvo pasiekta pilna remisija. Iš 12 pacientų, kuriems skirta 1,8 mg/kg dozė, šešiems (50%) stebėtas objektyvus atsakas. Atsako trukmės mediana - 9,7 mėnesio. Navikas sumažėjo 36 iš 42 pacientų, kuriuos buvo galima įvertinti (86%). Dažniausi nepageidaujami įvykiai: bendras nuovargis, karščiavimas, viduriavimas, pykinimas, neutropenija ir periferinė neuropatija.
 
Šiame 1 fazės tyrime brentuksimabo vedotinas sukėlė ilgalaikį objektyvų atsaką. Navikas sumažėjo daugeliui pacientų su recidyvavusia arba refrakteria CD30+ limfoma. Gydymas buvo susijęs su 1 arba 2 laipsnio (lengvas - vidutinis) toksiniu poveikiu.

 

 

parengė: Adomas Bukauskas
recenzavo: Laimonas Griškevičius
 

 


Atgal