Radioterapija gali būti naudinga vyresniems DDBLL sergantiems pacientams, kai nepasiekiama pilna remisija po R-CHOP14

Pasaulyje

117/306 (38%) iš visų 1,222 vyresnio amžiaus (61-80 metų) DDBLL pacientų, gydytų RICOVER-60 tyrimo metu pagal schemą 6xR-CHOP14 + 2R, papildomai buvo skirtas radioterapinis (Rx) bulky ligos gydymas (Pfreundschuh et al., Lancet Oncol. 2008). Siekiant nustatyti Rx naudą bulky ligos (Bx) atveju, 166 pacientai prospektyviniame R-CHOP14-noRx RICOVER-60 tyrime buvo gydomi netaikant spindulinės terapijos (protokolo pataisa).

 
Metodai. 166-ių R-CHOP14-noRx grupės pacientų išeitys buvo palygintos su 306 pacientų, gydytų 6xR-CHOP-14 + 2R bei radioterapija į Bx (≥7,5 cm), gydymo rezultatais.
 
Rezultatai. 164/166 R-CHOP-noRx pacientų buvo vertintini (medianinis stebėjimo periodas: 39 mėnesiai). R-CHOP-noRx pacientai buvo vyresni (medianinis amžius 71 metai vs. 69 metai.;  p = 0,018), jiems dažniau nei kitos grupės pacientams buvo nustatomos pažengusios ligos stadijos (60 proc. vs. 50 proc.; p = 0,037), dažniau su ekstranodalinių audinių ar organų pažeidimu (63 proc. vs. 53 proc.; p = 0,024), tuo tarpu Bx dažniau nustatoma buvo R-CHOP14-Rx grupės pacientams (38 proc. vs. 29 proc.; p = 0,038). Bendras atsakas į gydymą, EFS ir OS dvejose studijose buvo panašūs, koreguojant prognostinius neatitikimus tarp kohortų.Pacientams su Bx, kurie papildomai buvo gydomi radioterapija į Bx R-CHOP14-Rx grupėje, nustatyti geresni 3-jų metų EFS (80 proc. vs. 54 proc.; p = 0,001), geresnis PFS (88 proc. vs. 62 roc.; p<0,001) ir geresnis OS (90 proc. vs. 65 proc.; p = 0,001) palyginus su R-CHOP14-noRx rezultatais. Taip buvo dėl blogesnių išeičių R-CHOP14-noRx grupėje, kai pacientai su Bx nepasiekė CR arba CRu po 6xR-CHOP. 3-jų metų EFS skirtumų tarp pacientų su Bx, pasiekusių CR ar CRu po gydymo6xR-CHOP14 su papildoma radioterapija ar be jos, nebuvo (3-jų metų EFS ir PFS: 84 proc. vs. 75 proc.; p = 0,430; OS 87 proc. vs. 79 proc.; p = 0,839).
 
Išvados. Papildoma radioterapija į bulky ligą po R-CHOP14 imunochemoterapijos nepagerina vyresnio amžiaus pacientų CR/CRu rezultatų, tačiau panašu, kad gali būti naudinga pacientams su Bx, nepasiekusiems CR/Cru po chemoterapijos. Jei radioterapija būtų taikoma tik tiems Bx pacientams, kuriems po chemoterapijos negauta CR/Cru, švitinimo neprireiktų 43% pacientų.
 
Komentaras: konsolidacinės radioterapijos reikšmė gydant DDBLL išlieka neaiški. Klinikiniai tyrimai, kurie buvo atlikti iki visuotinio rituksimabo vartojimo, negali būti taikomi dabar. Minėtas tyrimas, nors ir nerandomizuotas, rodo, kad vyresniems kaip 60 m. pacientams, kuriems nustatyta bulky (≥7,5 cm) DDBLL ir kuriems negauta pilna remisija po R-CHOP14 gydymo, galėtų būti gydomi spinduliais. Reikia papildomų tyrimų, kad ši gydymo taktika taptų standartine. Rx tyrimų jaunesnių pacientų tarpe trūksta.
 
Parengė: A. Bertašiūtė, L. Griškevičius
 

Atgal