Radiologinio ištyrimo ribota reikšmė sekant ligonius su pažengusia lėtine limfocitine leukemija: metaanalizės rezultatai

 

Radiologinių tyrimų reikšmė įrodyta  daugelio limfoidinių navikų stebėjimui, tačiau jų svarba nėra aiški stebint ligonius, sergančius lėtine limfocitine leukemija (LLL).

 

Trijų III fazės GCLLSG klinikinių tyrimų (CLL4, CLL5 ir CLL8) metu surinkti duomenys buvo įtraukti į metaanalizę, vertinat 1372 pacientus, kuriems skirtas pirmos eilės LLL gydymas. Stebėjimo laikotarpiu buvo vertinamas atsakas į gydymą ir ligos progresija, naudojant NCI-WG 1996 kriterijus.
 
481 pacientui nustatyta ligos progresija gydymo ar stebėjmo laikotarpiu. Iš jų, 372 (77%) ligonių progresija buvo patvirtinta remiantis klinikiniu ištyrimu ar bendru kraujo tyrimu. Kompiuterinė tomografija (KT) ar sonoskopija (UG) buvo reikšmingi atitinkamai 44 ir 29 atvejais (9% ir 6%). Sprendimas dėl atkryčio gydymo tik 2 atvejais iš 176 (1%) buvo pagrįstas radiologinio ištyrimo rezultatais. Pradinė didelės apimties (bulky) liga (limfmazgių skersmuo >5cm) nustatyta radiologiniais metodais neturėjo jokios prognostinės reikšmės bendrajam išgyvenamumui ir išgyvenamumui be progresijos. Esant pilnai remisijai, radiologiniai vaizdai buvo reikšmingi prognozuojant ligos eigą tik tiems pacientams, kurie gavo įprastinę chemoterapiją, bet ne chemoimunoterapiją.
 
Išvados: klinikinis ištyrimas ir bendras kraujo tyrimas lieka pagrindiniai LLL pacientų stadijavimo ir klinikinio stebėjimo metodai, kaip rekomenduojama  IWCLL 2008 gairėse.
 

parengė: Jelena Blaščiuk

recenzavo: Regina Pileckytė

 

Limited clinical relevance of imaging techniques in the follow-up of patients with advanced chronic lymphocytic leukemia: results of a meta-analysis.

Fischer K. , Fink A.M., Elter T. , Wendtner C.M., Goede V., Bergmann M. et al.


Atgal