Pirmos eilės mielominės ligos gydymas chemoterapijos deriniais su talidomidu vs su bortezomibu: sisteminė apžvalga

Pirmos eilės mielominės ligos gydymas talidomidu arba bortezomibu kartu su melfalanu ir prednizolonu yra pranašesnis nei chemoterapija vien melfalanu ir prednizolonu. Iki šiol nėra tiesiogiai palygintas gydymo efektyvumas taikant MPB (Melfalanas, Prednizolonas ir Bortezomibas) ir MPT ( Melfalanas, Prednizolonas ir Talidomidas) protokolus.

 

Abiejų režimų efektyvumas studijose vertintas lyginant su vienoda melfalano ir prednizolono (MP) chemoterapija. Atliekant gydymo pagal MPB ir MPT protokolus netiesioginį palyginimą, kaip bendras vertinimo pagrindas naudotas MP chemoterapijos efektyvumas. Taikyti sisteminės apžvalgos ir metaanalizės metodai.

 

Literatūros šaltinių sisteminė apžvalga atlikta pagal Cochrane Collaboration rekomendacijas. Pradinė užklausa davė 1013 rezultatų, šeši iš jų - randomizuoti kontroliuojami tyrimai, kurių imtis 2798 pacientai, atitiko įtraukimo kriterijus. Lyginant MPT ir MP gydymo protokolus (penki randomizuoti kontroliniai tyrimai), išgyvenamumo skirtumo nebuvo ( rizikos santykis (HR) 0,82, 95% CI 0,64-1,05), statistiškai reikšmingai skyrėsi išgyvenamumas be neigiamo įvykio (EFS), geresnis MPT grupėje (HR 0,66, 95% CI 0,56-0,77) be ženklaus su gydymu susijusio mirštamumo (santykinė rizika (RR)1,11, 95% CI 0,64-1,92). MPB ir MP gydymo protokolų palyginimas (vienas randomizuotas kontrolinis tyrimas) parodė statistiškai reikšmingą MPB efektyvumą, vertinant išgyvenamumą (HR 0,65, 95% CI 0,51-0,84) ir išgyvenamumą be neigiamo įvykio (EFS) (HR 0,48, 95% CI 0,37-0,63).

 

Nenustatyta su gydymu susijusio mirštamumo skirtumo (RR 0,42, CI 0,11-1,63). Netiesioginis palyginimas neparodė skirtumo tarp išeičių, lyginant MPB ir MPT gydymo protokolus išskyrus dažniau pasiekiamą pilną remisiją (RR 2,34, 95% CI 1,12-4,90) ir retesnius III/IV laipsnio šalutinius reiškinius (RR 0,53, 0,95% CI 0,38-0,73) taikant MPT gydymo schemą.

 

Apibendrinant, išlieka netikrumas dėl vieno iš šių gydymo protokolų pranašumo kito atžvilgiu, dėl to tikslingas tiesioginis jų palyginimas.

 

parengė: Aistė Fokaitė

recenzavo: Valdas Pečeliūnas

 

Thalidomide versus bortezomib based regimens as first-line therapy for patients with multiple myeloma: A systematic review

Kumar A., Hozo I., Wheatley K, Djulbegovic B

 

 

 

 

 


Atgal