Pirmos eilės gydymo palyginimas lėtine limfocitine leukemija sergantiems pacientams: metaanalizės rezultatai

Pristatyti randomizuotų tyrimų duomenų metaanalizės rezultatai apie lėtinės limfocitinės leukemijos (LLL) pirmos eilės gydymo efektyvumą.

 

Kaip pirminis tikslas buvo vertintas laikas iki ligos progresijos, antriniai tikslai buvo laikas iki neigiamo įvykio, bendras išgyvenamumas, laikas be ligos, atsako trukmė, bendras atsako dažnis, laikas iki kito gydymo, molekulinės pilnos ar dalinės remisijos dažnis. Iš rastų 683 tyrimų aštuoni buvo atrinkti analizei. Tirtų pacientų skaičius, amžius, gydymo metodai apibendrinti lentelėje.

Tyrimas
Gydymas
Pacientų skaičius
Medianinis amžius (ribos)
Ligos stadija (%)

CLL-8, Hallek 2008
FCR vs FC
810
60 (43-77)
A (5), B (64), C (31)
Catovsky 2007
FC vs F
777
65 (35-86)
A (25), B (45), C (30)
Rai 2000
F vs C
509
63 (32-83)
Rai0-II : 61. Rai III-IV :39
Eichhorst 2006
FC vs F
362
57 (30-65)
A (10), B (55), C (35)
Knauf 2007
B vs C
305
64 (n.s.)
B (70),C (30)
Hillmen 2007
A vs C
294
60 (35-86)
Rai 0-II : 66. RaiIII-IV : 34
Flinn 2007
FC vs F
278
61(33-86)
Rai 0-II : 56.Rai III-IV : 44
Eichhorst 2007
F vs C
206
70(64-80)
A (15),B (47), C (38)

FCR = fliudarabinas, ciklofosfamidas ir rituksimabas; F = fliudarabinas; A = alemtuzumabas; C = chlorambucilas;FC = fliudarabinas ir chlorambucilas (FC); B = bendamustinas
Metaanalizė parodė, jog vertinant laiką iki ligos progresijos ir bendrą atsako dažnį, geriausias pirmos eilės gydymas LLL yra FCR kombinacija.
Rezultatai (tikimybė ir šansų santykis) pateikiami lentelėje

Santykinis FCR efektyvumas lyginant su kitais gydymo metodais (95% CI)

Laikas iki ligos progresijos
Pilna remisija
Atsako dažnis

Chlorambucilas
0.24 (0.17-0.34)
30.3 (17.5-53.4)
14.2 (8.3-24.7)
Bendamustinas
NR
1.5 (0.3-5.4)
4.2 (2.0-8.9)
Fliudarabinas
0.28(0.20-0.38)
10.1 (6.3-16.4)
5.8 (3.5-9.8)
Alemtuzumabas
0.41(0.26-0.66)
1.8 (0.4-6.0)
3.5 (1.6-7.5)
FC
0.56 (0.43-0.72)
2.7 (2.0-3.8)
2.3 (1.6-3.4)

FCR laiką iki ligos progresijos prailgina vidutiniškai 20 ir 8 mėnesiais, lyginant su chlorambucilu ir FC. Pilnos remisijos tikimybė gydant FCR kur kas didesnė negu taikant chlorambucilo arba fludarabino monoterapiją ir FC, tačiau duomenų nepakako palyginti su alemtuzumabu ir bendamustinu. FCR taip pat žymiai padidina atsako tikimybę lyginant su visais kitais gydymo metodais.

parengė: Kristina Andrėkutė

recenzavo: Laimonas Griškevičius

 

 

 


Atgal