Pirminės CNS limfomos (G-PCNSL-SG-1) gydymas didelių dozių metotreksatu kartu su spinduline terapija arba be jos: III fazės randomizuotas tyrimas

Pacientams, kuriems diagnozuota pirminė CNS limfoma, didelių dozių chemoterapija metotreksatu yra įprastinis gydymas. CNS spindulinės terapijos (ST) reikšmė prieštaringa dėl atokaus neurotoksiškumo.

 

Tikslas - nustatyti, ar pirmos eilės chemoterapija didelių dozių metotreksatu neprastesnė negu kombinuotas gydymas chemoterapija kartu su CNS spinduliniu gydymu, vertinant bendrą išgyvenamumą (OS).

 

2000 – 2009 m į tyrimą įtraukti 75 centrų pacientai, kuriems diagnozuota pirminė CNS limfoma ir taikytas gydymas. Pacientai atsitiktinai paskirstyti gauti pirmos eilės chemoterapiją didelių dozių metotreksatu su arba be tolesnio spindulinio gydymo; stratifikuota pagal amžių (< 60 vs >=60 m.) ir gydymo įstaigas (Berlyno vs Tiūbingeno vs kitų vietovių). Pacientai, įtraukti į tyrimą nuo 2000 m. gegužės ir 2006 m. rugpjūčio, buvo gydyti didelių dozių metotreksatu (4 g/m2) 1-ą d. kas 14 d., 6 ciklai, vėliau įtraukti pacientai gydyti MTX su ifosfamidu (1,5g/m2) 3-5 d.kas 14 dienų, viso 6 ciklai. Gydytų kombinuota terapija (I-os eilės chemoterapija + ST), smegenų suminės apšvitos dozė – 45 Gy, 30 frakcijų po 1,5 Gy per dieną. Kombinuoto gydymo šakai priskirtiems pacientams, kuriems nepasiektas visiškas atsakas (CR) po chemoterapijos be ST, buvo gydyti didelių dozių citarabinu. Pirminis gydymo tikslas buvo OS, analizuoti protokolo gydymą gavę pacientai. Autorių hipotezė: smegenų spindulinės terapijos (ST) netaikymas neįtakoja bendro išgyvenamumo, non-inferiority testo riba 0,9.

 

Įtraukta ir atsitiktinai randomizuota 551 pacientas (amžiaus mediana – 63 m., intervalas 55-69 m.); iš jų 318 gydyti pagal protokolą. Gydytų pagal protokolą tiriamųjų bendro išgyvenamumo vidurkis – 32,4 mėn. (95% CI 25,8-39,0) pacientams, kurie gydyti ST (n=154) ir 37,1 mėn. (27,5-46,7) pacientams, kuriems netaikyta ST (n=164); rizikos santykis 1,06 (95% CI 0,80-1,40, p=0,71). Autorių hipotezė nepasitvirtino. Išgyvenamumas be progresijos siekė 18,3 mėn. (95% CI 11,6-25,0) pacientams, kurie gydyti ST, ir 11,9 mėn. (7,3-16,5; p=0,14) pacientams be spindulinio gydymo. Po gydymo pasiekus ilgalaikį visišką atsaką (CR), gydymo sąlygotas neurotoksiškumas  buvo dažnesnis ST gydytiems pacientams, lyginant su pacientais, kuriems ST nebuvo taikyta (atitinkamai 22/45; 49%  pagal klinikinį vertinimą; 35/49; 71% remiantis neurovizualiniais tyrimais ir 9/34, 26%;

 

Reikšmingo bendro išgyvenamumo skirtumo nenustatyta, netaikius ST kartu su pirmos eilės chemoterapija, sergant pirmine CNS limfoma,  tačiau autorių hipotezės patvirtinti nepavyko. Ilgesnis išgyvenamumas be progresijos CNS dėl ST turi būti vertinamas, atsižvelgiant į neurotoksiškumo rizikos didėjimą ilgiau išgyvenusiems pacientams.

 

parengė: Aistė Fokaitė

recenzavo: Laimonas Griškevičius

 

High-Dose Methotrexate With or Without Whole Brain Radiotherapy for Primary CNS Lymphoma (G-PCNSL-SG-1): A Phase 3, Randomised, Non-Inferiority Trial

E Thiel, A Korfel, P Martus, L Kanz, F Griesinger, M Rauch, A Röth, B Hertenstein, T von Toll, T Hundsberger, H-G Mergenthaler, M Leithäuser, T Birnbaum, L Fischer, K Jahnke, U Herrlinger, L Plasswilm, T Nägele, T Pietsch, M Bamberg, M Weller


Atgal