Pilnos remisijos pasiekimas vyresniems mielomine liga sergantiems žmonėms, gydytiems naujais medikamentais susijęs su pailgėjusiu ilgalaikiu išgyvenamumu be progresijos bei bendru išgyvenamumu: 1175 pacientų analizė

Pilna remisija (CR) mielomine liga sergantiems vyresnio amžiaus pacientams buvo pasiekiama retai kol nebuvo nepradėtas taikyti gydymas naujų vaistų deriniais su įprastine chemoterapija melfalanu ir prednizolonu (MP). Šioje analizėje vertinta atsako į gydymą įtaka išgyvenamumui be progresijos ir bendram išgyvenamumui .

 

Retrospektyvios analizės imtis -1175 pacientai, kuriems buvo naujai nustatyta mielominė liga ir kurie buvo  įtraukti į 3 daugiacentrines studijas bei gydyti vien melfalanu ir prednizolonu (MP) (n=322), melfalanu, prednizolonu ir talidomidu (MPT) (n=322), melfalanu, prednizolonu ir bortezomibu (MPB) (n=257) arba melfalanu, prednizolonu, bortezomibu ir talidomidu (MPBT) (n =254). Po 29 mėn. laikotarpio vidutinės stebėjimo trukmės, 3 metų išgyvenamumas be progresijos (PFS) ir bendras išgyvenamumas (OS) pacientų, kuriems pasiektas visiškas atsakas (CR) arba labai geras dalinis atsakas (VGPR), atitinkamai buvo 67% vs 27% (HR 0,16; p<0,001) ir 91% vs 70% (HR0.15; p<0.001). Panašūs rezulatai buvo ir žmonių, vyresnių negu 75 metai amžiaus grupėje.

 
Daugiavariacinė analizė patvirtino, kad pasiektas visiškas atsakas (CR) yra nepriklausomas ilgesnio PFS ir OS predikcinis veiksnys, nepaisant amžiaus, ISS stadijos bei gydymo.
 
Šie rezultatai rodo, kad atsako į gydymą kokybė susijusi su ilgalaikėmis išeitimis ir pagrindžia naujųjų vaistų skyrimą vyresniems pacientams, siekiant pilnos remisijos, įskaitant ir vyresnius nei 75 metų amžiaus pacientus.
 
Parengė: Aistė Fokaitė
Recenzavo: Valdas Pečeliūnas
 

Atgal