Pažengusios lėtinės limfoleukemijos (LLL) pirmos eilės gydymas Fludarabinu (F), Ciclofosfamidu (C) ir Rituksimabu (R) (FCR) prailgina bendrą išgyvenamumą: randomizuoto III fazės klinikinio tyrimo rezultatai

2008 m. buvo pristatyti pirmieji randomizuoto klinikinio tyrimo rezultatai, kurie įrodė FCR chemoimunoterapijos pranašumą prieš FC prailginant laiką iki ligos progresijos ir atsako dažnį. Paskelbti atnaujinti šio tyrimo duomenys.  

817 anksčiau negydytų CD20 teigiamos LLL pacientų randomizuoti (1:1) ir gydyti 6 kursais FCR arba FC. Medianinis pacientų amžius buvo 61 metai (intervalas 30- 81), iš jų 25.7% abiejose šakose buvo moterys, 64.1% BinetB, 31% Binet C ir 4.9% Binet A. Bendras 12 trisomijos, 13q, 11q23 ir 17p13 dažnis nustatytas FISH atitinkamai buvo 12%, 57%, 25% ir 8%.

2009 m. liepos mėnesį medianinė pacientų stebėjimo trukmė buvo 37,7 mėn. Atsakas vertintas761 pacientui (FCR 388; FC 371), 790 pts(FCR 401; FC 389) vertintas laikas iki ligos progresijos, o visiems skaičiuotas bendras išgyvenamumas. FCR bendras atsako dažnis buvo didesnis už FC (95,1 vs 88,4%), taip pat FCR stebėta daugiau pilno atsako atvejų (44,1 vs 21,8%; p<0.001). Medianinis laikas iki ligos progresijos buvo 32,8mėn. FC grupėje ir 51,8 mėn. FCR (p<0.001). Didžiausia FCR nauda buvo Binet A ir B pacientams vertinant pilnų remisijų dažnį, bendrą atsako dažnį ir laiką iki ligos progresijos (BinetA: p=0.08, HR 0.423 CI 95%, 0.157-1.135, Binet B: p<0.001HR: 0.504 CI 95%, 0.390-0.651, Binet C: p=0.08, HR 0.732 CI95%, 0.514-1.041). Laiko iki ligos progresijos mediana pacientams, kurie buvo gydyti iki 3 FCR kursų buvo 12,5 mėn. tuo tarpu pacientams, kurie gavo 4 ar daugiau kursų, mediana dar nepasiekta (p<0.001).Tarp abiejų pacientų grupių stebėti statistiškai patikimi skirtumai. Bendras išgyvenamumas po 37,7 mėn. stebėjimo medianos FCR grupėje buvo 84,1%, o FC grupėje – 79,0 % (p=0.01). Abiejose šakose bendro išgyvenamumo mediana dar nepasiekta. Po gydymo FCR bendro išgyvenamumo prailgėjimas stebėtas tik Binet A ir B stadijų pacientams. (Binet A: HR0.19, CI 95%, 0.023-1.613 p=0.09; Binet B: HR 0.45, CI 95%,0.296-0.689, p<0.001; Binet C HR1.4, CI 95%, 0.843-2.620,p=0.168).
FCR šakoje stebėtas didesnis hematologinis toksiškumas, ypač neutropenija, tačiau tai nenulėmė dažnesnių infekcijų. FC šakoje stebėta daugiau mirčių (86/396, 21.7%) negu FCR (65/404,16.1%). Dažniausia mirties priežastis buvo ligos progresija (FC 48/86, FCR 33/65), toliau sekė antriniai navikai(FC 13/86, FCR 5/65) ir kitos priežastys, pvz. miokardo infarktas (FC 15/86, FCR 17/65). Aštuoni pacientai kiekvienoje šakoje mirė nuo gydymo (2.0%). Iš jų 7 FC šakoje ir 5 FCR šakoje mirė dėl infekcinių komplikacijų.
Nepriklausomi prognostiniai faktoriai nulemiantys bendrą išgyvenamumą ir laiką iki ligos progresijos buvo amžius, lytis, gydymas FCR schema, atsakas, kursų skaičius (0-3), 17p-delecija, padidėjusi timidinkinazės ir β2-mikroglobulino koncentracija serume bei nemutuoti IGVH genai.  

Tyrimas parodė geresnius rezultatus gydant FCR chemoterapijos schema lyginant su FC. Mažesnė FCR nauda Binet C stadijos pacientams gali būti susijusi su nepakankamu gydymo intensyvumu esant didelei ligos masei. Pirmą kartą randomizuota studija parodė gydymo naudą prailginant bendrą išgyvenamumą LLL pacientams. FCR turėtų būti taikoma kaip pirmo pasirinkimo schema pacientams, kurių būklė leidžia taikyti intensyvų gydymą.

 

parengė Kristina Andrėkutė

recenzavo Laimonas Griškevičius

 

First-Line Treatment with Fludarabine (F), Cyclophosphamide (C), and Rituximab (R) (FCR) Improves Overall Survival (OS) in Previously Untreated Patients (pts) with Advanced Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL): Results of a Randomized Phase III Trial On Behalf of An International Group of Investigators and the German CLL Study Group. Michael Hallek, Guenter Fingerle-Rowson, Anna-Maria Fink, Raymonde Busch, Jiri Mayer, Manfred Hensel, Georg Hopfinger, Georg Hess, Ulrich von Gruenhagen, Manuela A. Bergmann, John Catalano,  Pier Luigi Zinzano, Federico Caligaris Cappio,  John F Seymour, Alain Berrebi,  Ulrich Jaeger, Bruno Cazin, Marek Trneny, Anne Westermann, Clemens-Martin Wendtner, Barbara F. Eichhorst, Peter Staib, Sebastian Boettcher, Matthias Ritgen, Myriam Mendila, Michael Kneba, Hartmut Doehner, Stephan Stilgenbauer, Kirsten Fischer


Atgal