Palaikomasis gydymas rituksimabu po gydymo chemoimunoterapija pagerina lėtinės limfocitinės leukemijos pacientų prognozę

Šiandieninis lėtinės limfocitinės leukemijos (LLL) gydymo tikslas yra purinų analogais ir monokloniniais antikūnais pasiekti ligos kontrolę. Ši metodika leido maksimaliai padidinti pilnų remisijų dažnį ir prailginti atsako trukmę.

Italų tyrėjai analizavo 120 LLL pacientų (medianinis amžius 62 metai), gydytų šešiais kursais standartinėmis fliudarabino dozėmis vieną kartą per mėnesį. Po 31 dienos medianos pacientams skirtos 4 kassavaitinės rituksimabo dozės(375 mg/m2). Keturiolika pacientų pagal Rai buvo klasifikuojami žemos rizikos, 103 - vidutinės rizikos, o 3 - aukštos rizikos. Tyrėjai aukštai rizikai priskyrė pacientus, turinčius bent vieną iš šių žymenų: nemutuotą IgVH, CD38>30%, ZAP-70>20%, prognostiškai blogą citogenetiką(12 trisomija arba del11q ar del17p). Pagal NCI kriterijus, 92/120(77%) pacientų buvo pasiekta pilna remisija, 24/120 (20%) gauta dalinė remisija, o 4/120 (3%) negauta nei remisijos, nei progresijos.

54 pacientai kuriems pasiekta pilna remisija, tačiau teigiama MLL ( >1%(MRD+, n=16)) arba pilna MLL neigiama remisija, tačiau su didėjančia periferine B-LLL limfocitoze ( >1000/mcl per vienerius metus nuo indukcijos(n=22)) arba dalinė remisija (n=16), gavo konsolidaciją ir palaikomąjį gydymą rituksimabu (4 dozes 375 mg/m2kas mėnesį), po to pervedant į žemų dozių rituksimabą (12 dozių 150 mg/m2 kas mėnesį).
 
Pacientai stebėjimo mediana 50 mėnesių. Nustatytas ilgas laikas iki ligos progresijos (40% per 9 metus). Bendras 10 metų išgyvenamumas buvo 54%. LLL pacientams, kuriems buvo skirta konsolidacija ir palaikomasis gydymas (n=54), gautas ilgesnis atsakas lyginant su pacientais, kurių MLL buvo teigiama ir kuriems neskirta konsolidacija (n=16; 75% ir 9% atitinkamai po 4 metų; p<0.00001). MLL ilgą laiką (>1 metus) neigiamų pacientų (n=43) atsakas buvo labai ilgas (79% po 6 metų). MLL teigiamų pacientų, kurie negavo konsolidacijos, bendras išgyvenamumas taip pat buvo trumpesnis (0% vs. 79% po 15 metų; p=0.0007). Aukštos rizikos grupėje (n=48) konsolidacija gydytiems pacientams (n=17) pasiektas ilgesnis atsakas (56% vs 0% po 2,5 metų, p=0.003) lyginant su MLL teigiamais ir negavusiais konsoliduojančio gydymo (n=11).
 
Išvadose tyrėjai teigia, jog LLL pacientams (ypač aukštos rizikos) konsolidacija ir palaikomasis gydymas rituksimabu prailgina atsako trukmę ir potencialiai pagerina bendrą išgyvenamumą.

 

 

parengė: Kristina Andrėkutė

recenzavo: Laimonas Griškevičius

 

 


Atgal