Pacientų, sergančių plaukuotų ląstelių leukemija ir gydomų kladribinu kartu su rituksimabu, 2 fazės studija

Studijos tikslas - įvertinti kladribino ir rituksimabo derinio efektyvumą ir saugumą negydytiems pacientams, sergantiems plaukuotų ląstelių leukemija (įskaitant ir variantinę jos formą). Kladribino skirta 5,6 mg/m2/d. intraveniškai per dvi valandas 5 dienas, po 1 mėn. pradėtas rituksimabas 375 mg/m2/sav. intraveniškai 8 savaites. Atsakas ir kaulų čiulpų minimali liktinė liga (MLL) vertinti prieš rituksimabo skyrimą ir po jo užbaigimo. 

 

Gydyti 36 pacientai, iš jų 5 su variantine plaukuotų ląstelių leukemijos forma. Amžiaus mediana 57 metai (ribos 37 – 89 m.). Visiems pacientams (100 proc.) pasiekta pilna remisija (CR), kuri apibrėžta, kaip plaukuotų ląstelių nebuvimas kaulų čiulpuose blužnies dydžio ir kraujo rodiklių normalizavimasis (absoliutus neutrofilų kiekis > 1,5 × 109/L, hemoglobinas > 120 g/L, trombocitų > 100 × 109/L). Kaulų čiulpų MLL po kladribino buvo teigiama 85% pacientų ir tapo neigiama 79% vertintų atvejų po gydymo rituksimabu. Nenustatyta jokių su gydymu susijusių 3 ar 4 laipsnio nehematologinių neigiamų įvykių. Tik vienas pacientas (su variantine plaukuotų ląstelių leukemijos forma) recidyvavo; stebėjimo mediana 25 mėnesiai, CR trukmės mediana nepasiekta (CR trukmės ribos –  1-63 mėnesiai).

 

Trys pacientai su variantine plaukuotų ląstelių leukemijos forma mirė (tarp jų – 1 su recidyvu, kiti 2 – dėl nesusijusių piktybinių ligų). Išgyvenamumo trukmės mediana nebuvo pasiekta (išgyvenamumo trukmės ribos – 2-64 mėnesiai). Gydymas kladribinu, skiriant jį kartu su rituksimabu, yra efektyvus gydymo būdas ir gali padidinti CR dažnį. Studija užregistruota www.clinicaltrials.gov kaip NCT00412594.

 

Komentaras: monoterapija purinų analogais sąlygoja atsaką 80-90% atvejų, atsparesnė gydymui yra variantinė ligos forma. Šiuo metu fludarabino/rituksimabo derinys kaip standartinis gydymas plaukuotųjų ląstelių leukemijai nėra pagrįstas, tačiau jis galėtų būti alternatyva variantinių formų gydymui ar nepsiekus remisijos po monoterapijos kladribinu.

 

Parengė: A. Bertašiūtė, R. Pileckytė

Nuoroda: http://bloodjournal.hematologylibrary.org/content/118/14/3818

 

 

 
 

 


Atgal