Pacientai, gydyti imunochemoterapija su rituksimabu dėl atminties B limfocitų deplecijos neturi pakankamo humoralinio imuninio atsako po gripo vakcinacijos

Vakcinacija nuo gripo yra rekomenduoja limfoma sergantiems pacientams, tačiau nepakanka duomenų apie šios vakcinos efektyvumą, skiriant ją po chemoterapinio gydymo su rituksimabu.

Italų studijų grupės atlikto tyrimo tikslas buvo įvertinti humoralinį atsaką į vakcinaciją komercine gripo vakcina pacientams, kuriems po gydymo rituksimabu praėjo daugiau kaip 6 mėnesiai ir kuriems pasiekta ligos remisija. Prospektyviai tirtas 31 pacientas ir 34 sveiki savanoriai. Medianinis laikas po gydymo chemoterapija pabaigos - 29 mėnesiai (7–54 mėn.). Studijoje analizuotas serokonversijos (SC) ir seroprotekcijos (SP) greitis bei vidutinis padidėjimas (kartais) po Beyer konversijos/logaritmavimo transformacijos (BMFI). SC, SP ir BMFI buvo mažesnis pacientams, kurie gavo gydymą rituksimabu. Pacientai, kurie buvo gydyti rituksimabo ir fliudarabino kombinacija, turėjo didžiausią tikimybę nereaguoti nė į vieną iš trijų vakcinos rūšių. Taip pat jų SC buvo mažesnė lyginant su pacientais, kurie buvo gydyti kitais chemoterapijos metodais (P < 0.05). Nustatyta žymi CD271 B ląstelių deplecija (P < 0.0001).

Vakcinacijos rekomendacijos limfoma sergantiems ir gydomiems pacientams yra įvairios, priklauso nuo gydymo įstaigos ir gydytojo bei paciento pasirinkimo. H1N1 pandemija paskatino šios vakcinacijos tyrimus ir analizes. Nors aprašytoje studijoje pacientams ir nustatytas nepakankamas humoralinis atsakas į vakcinaciją, autoriai rekomenduoja skirti gripo vakciną limfoma sergantiems ir gydomiems pacientams.

 
 

Atgal