Minimali liktinė liga lėtine limfocitine leukemija sergantiems pacientams yra nepriklausomas nuo gydymo metodo ir eilės prognostinis žymuo

Lėtine limfocitine leukemija (LLL) sergantiems pacientams minimali liktinė liga (MLL) daugelyje tyrimų tiesiogiai susijusi su laiku iki ligos progresijos ir bendru išgyvenamumu.

UK atliktas retrospektyvinis tyrimas bandė atsakyti į klausimą, ar MLL tiesiogiai yra susijusi su geresne prognoze ar tai tik surogatinis kitų prognostinių rodiklių žymuo. Buvo analizuojami 137 pacientai, kuriems gydant pasiektas geras klinikinis atsakas. Po gydymo pacientams tėkmės citometrija buvo tiriami kaulų čiulpai dėl MLL. Tyrimo jautrumas MLL: 1 LLL ląstelė iš 10000 leukocitų.

Po gydymo chlorambucilu (n=13), fliudarabinu(n=17), ciklofosfamidu (n=58), fliudarabinu ir ciklofosfamidu su mitoksantronu ir/ar rituksimabu (n=8), alemtuzumabu (n=29) , kamieninių kraujo ląstelių transplantacija (n=7) ir įvairiais kitais metodais (n=5)pacientų stebėjimo mediana buvo 3,1 m. (nuo0,2 iki 12,7 m). Iš jų 48 pasiekta pilna remisija (CR), 24 pasiekta pilna remisija su daliniu kraujodaros atsistatymu (CRi), 27 pasiektas dalinis atsakas limfmazgiuose (nPR), o 38 gautas dalinis atsakas (PER). Viso 58 pacientai  (42.3%) gydymo pabaigoje buvo MLL neigiami, iš jų 28 CR, 20 CRi, 3 nPR ir 7 PR pacintai.

Neigiama MLL, amžius, anksčiau taikytų gydymo eilių skaičius buvo tiesiogiai susiję su bendru išgyvenamumu. Neigiama MLL kaulų čiulpuose pabaigus gydymą buvo nepriklausomas prognostinis žymuo ekskliudavus amžių, ligos stadiją, iki tol taikytą gydymą, atsaką į anksčiau taikytą gydymą ir citopeniją.

Stulbinantis atradimas buvo aptiktas analizuojant pacientus, kurie gavo pirmos eilės gydymą. Iš 58 pacientų, kuriems gautas klinikinis atsakas į pirmos eilės gydymą, 24 pacientams(21 pacientas po FC, 1 FCR, 1 chlorambucilo ir 1 fliudarabino ir autoKKLT) pasiekta MLL neigiama remisija,o 34 buvo MLL teigiami. Medianinė pacientų stebėjimo trukmė buvo 38 mėnesiai(ribos 7-153 mėn.). Penkerių metų laikas iki ligos progresijos MLL neigiamiems pacientams buvo 89%(95% CI 55-97%), o MLL teigiamiems - 0% (95% CI <1%). 5 m. bendras išgyvenamumas šiose grupėse atitinkamai buvo 95% (95% C.I. 61-99%) ir53% (95% C.I. 15-74%). Nors vėliau taikant gydymą pasiekta neigiama MLL taip pat buvo prognostiškai svarbi, tačiau pirmos eilės gydymo metu pasiekta remisija be MLL yra reikšmingiausias prognostinis rodiklis.
 
Šie duomenys rodo, jog neigiama MLL LLL pacientams yra svarbus rodiklis, nulemiantis išgyvenamumą. Tikslinga pacientams, kurių būklė leidžia taikyti intensyvesnį gydymą. siekti pilnos remisijos kaulų čiulpuose pirmos eilės gydymo metu, kadangi pasiekus neigiamą MLL, pacientų 5 metų išgyvenamumas iki ligos progresijos yra 89%, o 5 metų bendras išgyvenamumas 95%.
 
 
parengė: Kristina Andrėkutė
recenzavo: Laimonas Griškevičius

 

 


Atgal