Mieloproliferaciniai navikai (MPN) trumpina išgyvenamumą – populiacinis 7249 MPN pacientų išgyvenamumo tyrimas

Remiantis daugiausiai nedidelės apimties klinikiniais tyrimais sergančiųjų pirmine mielofibroze (PMF) gyvenimo trukmė yra daug trumpesnė. Tikroji policitemija (PV) daugelio tyrimų duomenimis susijusi su trumpesniu išgyvenamumu. Duomenys apie esencinę trombocitozę (ET) prieštaringi: vienų tyrėjų teigimu gyvenimo trukmė nėra reikšmingai įtakojama ligos, kitų - ET ženkliai sutrumpina gyvenimo trukmę.
 

Tyrimo tikslas buvo nustatyti MPN sergančių Švedijos gyventojų, kuriems MPN diagnozuotas 1973-2003 metais, išgyvenamumą. Išgyvenamumas buvo vertinamas santykinio išgyvenamumo rodikliu (relative survival ratios – RSR) ir mirtingumo didėjimo rodikliu (exscess mortality rate ratios – EMRR).

 

Tirti 7249 MPN pacientai (PV n=3784, ET n=1987, PMF n=852 ir MPN nepatikslinti (MPN NOS) n=626). 48% sudarė vyrai, amžiaus mediana diagnozės metu buvo 70 metų.

 

Sergančiųjų MPN bendras mirtingumas buvo padidėjęs, jį atspindi 1 metų RSR 0,89 (95% PI 0,89-0,90), 5 metų RSR 0,73 (0,71-0,74), 10 metų RSR 0,57 (0,55-0,59). MPN 5 ir 10 metų RSR: PV 0,81 (0,79-0,83) ir 0,64 (0,62-0,67), ET 0,75 (0,72-0,78) ir 0,64 (0,60-0,68), PMF 0,39 (0,35-0,43) ir 0,22 (0,19-0,27).

 

Sergančiųjų MPN išgyvenamumas kiekvienu vėlesniu periodu patikimai pailgėjo: 1980-1989 metais EMRR 0,55 (0,49-0,62), o 1990-1999 metais 0,21 (0,17-0,25), lyginant su 1973-1979 laikotarpiu. Vyresnis amžius MPN diagnozės metu susijęs su trumpesniu išgyvenamumu: jaunesnių nei 50 metų asmenų 10 metų RSR buvo 0,84 (0,81-0,87) palyginti su 0,31 (0,24-0,41; p<0,001) vyresnių nei 80 metų. Moterų išgyvenamumas buvo ilgesnis negu vyrų, EMRR 0,73 (0,67-0,80).

 

Autorių teigimu, visais MPN sergančiųjų gyvenimo trukmė ženkliai trumpesnė palyginus su bendra populiacija. Nustačius diagnozę, 10 metų išgyvenamumas ET grupėje buvo trumpesnis negu PV. Klaidingas ET priskirimas prie PMF, ypač ankstesniais metais, galėjo lemti trumpesnį išgyvenamumą ET grupėje.

 

MPN išgyvenamumas vėlesniais laikotarpiais pailgėjo visose amžiaus grupėse. Tai galėjo lemti ankstyva MPN diagnostika, veiksmingesnė gydymo taktika ir geresnis palaikomasis gydymas.

 

Komentaras: skirtingai mažiems tyrimams, šis didelis populiacinis tyrimas rodo, kad ET trumpina išgyvenamumą. Autoriai nenurodo trumpesnio išgyvenamumo priežasčių ar kompilkacijų (pvz., trombozės) dažnio. Atkreiptinas dėmesys, kad PMF mirties rizika buvo didžiausia iš visų.

 
parengė: Adomas Bukauskas

recenzavo: Laimonas Griškevičius

 

PATTERNS OF SURVIVAL AMONG 7,249 PATIENTS WITH MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS DIAGNOSED IN SWEDEN 1973-2003

M. Hultcrantz, S. Kristinsson, T.Andersson, S. Eloranta, Å. Derolf, O. Landgren, P. Dickman, M. Björkholm

 

 

 


Atgal