Mielominės ligos pirmos eilės gydymas zoledronatu lyginant su klodronatu (MRC Myeloma IX): randomizuotas kontroliuojamas tyrimas

 

Bifosfonatai sumažina kaulinių įvykių riziką piktybine liga sergantiems ligoniams. Ikiklinikiniuose ir klinikiniuose tyrimuose pastebėtas zoledronato priešvėžinis poveikis. Tyrėjai siekė nustatyti ar bifosfonatai gali pagerinti sergančiųjų mielomine liga klinikinius rezultatus.

 

Į tyrimą, kuriame dalyvavo 120 centrų Jungtinėje Karalystėje, įtraukti 18 metų ir vyresni ligoniai, kuriems mielominė liga diagnozuota pirmą kartą. Tiriamiesiems buvo skiriama 4 mg zoledronato infuzija kas 3-4 savaites arba 1600 mg klodronato per os kiekvieną dieną. Pacientams buvo taikoma intensyvi arba neintensyvi indukcinė terapija. Bifosfonatai ir palaikomasis gydymas buvo skiriami iki ligos progresijos. Pagrindiniai tyrimo tikslai – bendro išgyvenamumo, išgyvenamumo be progresijos ir bendro atsako dažnio palyginimas. Atlikta intention-to-treat analizė.
Nuo 2003 metų kovo iki 2007 metų lapkričio mėnesio į tyrimą įtraukti 1970 pacientų, iš kurių 1960 atitiko reikalavimus intention-to-treat analizei: 981 zoledronato grupėje (555 taikyta intensyvi terapija, 426 - neintensyvi) ir 979 klodronato grupėje (556 taikyta intensyvi teapija, 423 - neintensyvi). Statistinės analizės metu medianinė gydymo bisfosfonatais trukmė iki ligos progresijos buvo 350 dienų (tarpkvartilinis intervalas(IQR) 137-632), pacientų stebėjimo mediana - 3,7 metų (IQR 2.9-4.7).
Zoledronatas palyginus su klodronatu sumažino mirštamumą 16% (95% CI 4-26, HR 0.84, 95% CI 0.74-0.96; p=0.0118), o bendro išgyvenamumo mediana prailgino 5,5 mėnesiais (50.0 mėnesių, IQR 21.0 iki nepasiektas vs 44,5 mėnesiai, IQR 16.5 iki nepasiektas; p=0.04). Zoledronatas palyginus su klodronatu padidino išgyvenamumą be progresijos (PFS) 12% (95% CI 2-20, HR 0.88, 95% CI 0.80-0.98; p=0.0179) ir prailgino medianinį PFS 2 mėnesiais (19.5 mėnesių, IQR 9.0-38.0 vs 17.5 mėnesių, IQR 8.5-34.0; p=0.07).
Pilno, labai gero dalinio ir dalinio atsako dažniai nesiskyrė tarp zoledronato ir klodronato grupių, gavusių intensyvią indukcinę chemoterapiją (432 pacientai [78%] vs 422 [76%]; p=0.43) ir neintensyvią indukcinę chemoterapiją (215 [50%] vs 195 [46%]; p=0.18). Abu bifosfonatai buvo gerai toleruojami. Ūmaus inkstų nepakankamumo ir gydymo sukeltų pavojingų nepageidaujamų įvykių dažnis abiejose vaistų grupėse buvo panašus, tačiau vartojant zoledronatą dažniau pasitaikė žandikaulio osteonekrozė (35 [4%]) lyginant su klodronatu (3 [<1%]).
Bendras išgyvenamumas ilgėjo nepriklausomai nuo kaulinių įvykių prevencijos. Tai rodo, kad zoledronatas turi teigiamą poveikį ne tik kaulų būklei. Remiantis šiais rezultatais siūloma anksti pradėti gydymą zoledronatu ligoniams su naujai diagnozuota mielomine liga, ne tik dėl kaulinių įvykių prevencijos, bet ir dėl priešmielominio veikimo.
parengė: Adomas Bukauskas
recenzavo: Valdas Pečeliūnas

First-line treatment with zoledronic acid as compared with clodronic acid in multiple myeloma (MRC Myeloma IX): a randomised controlled trial.

Morgan GJ, Davies FE, Gregory WM, Cocks K, Bell SE, Szubert AJ, Navarro-Coy N, Drayson MT, Owen RG, Feyler S, Ashcroft AJ, Ross F, Byrne J, Roddie H, Rudin C, Cook G,Jackson GH, Child JA


Atgal