Low-Level FLT3-ITD mutacijos neturi prognostinės vertės ŪML pacientams su standartinės rizikos kariotipu

High-level FLT3-ITD mutacijos rodo trumpesnį išgyvenamumą ir didesnį recidyvų dažnį pacientams su standartinės rizikos kariotipu.  Low-level FLT3-ITD mutacijų reikšmė mažiau aiški. Viena tyrėjų grupė (Gale et al, 2008) pranešė apie low-level mutacijų neigiamą prognostinę reikšmę lyginant su pacientų grupe be mutacijų. 

Studija analizavo standartinės rizikos kariotipą turinčių ŪML pacientų (n=131) gydymo intensyvia chemoterapija rezultatus 2004-2008 m. Pacientams skirta indukcinė chemoterapija citarabinu ir daunorubicinu (7+3), bei 2 konsolidacijos kursai aukštomis citarabino dozėmis ir daunorubicinu jaunesnio nei 60 metų amžiaus pacientams (n=96), arba 7+3 ir NOVE vyresniems pacientams (n=35). Pacientai suskirstyti į tris grupes pagal FLT3-ITD: FLT3-wt santykį:  73 FLT3-ITD neigiami pacientai (FLT3-ITD:wt santykis  < 0.01), 30 low-level ITD pacientų (santykis > 0.01 – 0.37), ir 28 high-level ITD pacientai (santykis > 0.37).  Vidutinė leukocitozė neigiamo ITD grupėje buvo 32,2 x109/L, low-level ITD grupėje 49,4 x109/L, o high level ITD grupėje 97,2 x109/L (p < 0.0001). Po medianinio 19 mėnesių (intervalas 2-95) stebėjimo, vidutinis bendras išgyvenamumas buvo 21,3 mėn.  High-level ITD pacientų laikas iki ligos progresijos ir bendras išgyvenamumas buvo trumpesni (p = 0.0009 ir p = 0.003), lyginant su low-level ir neigiamo ITD grupėmis. Lyginant tarpusavyje neigiamo ir low-level ITD grupes, statistiškai patikimo laiko iki ligos progresijos skirtumo (p = 0.65) ar bendro išgyvenamumo skirtumo (p = 0.18) nestebėta.  NPM1 mutacijų dažnis šiose grupėse statistiškai patikimai nesiskyrė (42% vs. 35%). Šie duomenys analizuoti naudojant skirtingas FLT-ITD teigiamumo ribines vertes: neigiamas < 1% (n=73), low-level 1 – 50% (n=42), high level > 50% (n=16). Naudojant šias vertes low-level FLT3-ITD grupėje remisijos dažnis buvo ženkliai mažesnis (74% vs. 93%, p = 0.004) ir trumpesnis bendras išgyvenamumas (36% vs. 61%, p = 0.01) lyginant su neigiamo FLT3-ITD grupe, tačiau nestebėta statistiškai patikimo skirtumo šiose grupėse vertinant laiką iki ligos progresijos (2 metų laikas iki ligos progresijos 48% low-level ITD grupėje vs. 40% neigiamo ITD grupėje). High-level ITD grupėje nustatytas žymiai trumpesnis laikas iki ligos progresijos (p  = 0.02) ir bendras išgyvenamumas (p = 0.01) lyginant su kitomis grupėmis. Šie rezultatai patvirtina su FLT3-ITD siejamą blogą prognozę ir parodo, jog ji blogesnė dėl aukšto recidyvų skaičiaus. Kita vertus, nebuvo nustatyta low level FLT3 –ITD mutacijų ryšio su trumpesniu bendru išgyvenamumu, nors netikėtai rasta, jog šioje grupėje mažesnis remisijų skaičius.

 

parengė: Kristina Andrėkutė

recenzavo: Laimonas Griškevičius

 

 


Atgal