Lėtinės limfocitinės leukemijos gydymas fludarabinu ir ciklofosfamidu derinyje su rituksimabu: randomizuotas, atviras, III fazės klinikinis tyrimas

Remiantis sėkmingais II fazės klinikinių studijų rezultatais, autoriai atliko klinikinį tyrimą kurio metu buvo vertinama, ar rituksimabo pridėjimas prie  chemoterapijos fliudarabinu ir ciklofosfamidu pirmos eilės lėtinės limfocitinės leukemijos gydymui, pagerina ligos prognozę.

 

Negydyti, geros fizinės būklės 30-81 metų amžiaus pacientai, sergantys CD 20+ lėtine limfocitine leukemija buvo randomizuoti į dvi grupes (santykiu 1:1). Abiems grupėms skirti 6 gydymo kursai fludarabinu ( 25 mg/m2 per dieną) ir ciklofosfamidu (250 mg/m2 per dieną) 1-3 kurso dienomis kas 28 dienas derinyje su rituksimabu ar be jo (375 mg/m2 per dieną, 0 parą pirmo chemoterapijos kurso metu ir 500 mg/m2 per dieną, 1 parą antro-šešto chemoterapijos kurso metu). Tyrimas buvo atliekamas 190 centrų iš 11 šalių. Pirminis gydymo tikslas – išgyvenamumas be ligos progresijos. Visi tiriamieji buvo įtraukti į duomenų analizę (intent to treat). Studija registruota elektroniniame puslapyje ClinicalTrials.gov, numeris NCT00281918.

 

408 pacientams skirta chemoimunoterapija fludarabinu, ciklofosfamidu ir rituksimabu (FCR). 409 taikyta chemoterapija fludarabinu ir ciklofosfamidu (FC). Po 3 metų nuo tyrimo pradžios, liga neprogresavo 65% pacientų gydytų imunochemoterapija ir45% pacientų gydytų chemoterapija (HR 0,56 [95% CI 0,46-0,69], p<0,0001). Atitinkamai po trijų metų nuo randomizacijos, 87% pacientų buvo gyvi imunochemoterapijos grupėje, lyginant su, 83% chemoterapijos grupėje (0,67 [95% CI 0,48-0,92], p=0,01). Chemoimunoterapija dažniau buvo susijusi su III-IV laipsnio neutropenija (136 [34%] iš 404 vs 83 [21%] iš 396, p<0,0001) ir leukopenija (97 [24%] vs 83 [12%], p<0,0001). Kiti nepageidaujami poveikiai, įskaitant ir sunkias infekcijas, nebuvo dažnesni FCR grupėje. Tyrimo metu įvyko 8 (2%) mirtys susijusios su gydymu imunochemoterapijos grupėje ir 10 (3%) - chemoterapijos grupėje.

 

Chemoimunoterapija fludarabinu, ciklofosfamidu ir rituksimabu pagerina išgyvenamumą be ligos progresijos ir bendrą išgyvenamumą pacientams, sergantiems lėtine limfocitine leukemija. Rezultatai parodė, kad tinkamas pirmos eilės gydymo parinkimas, gali keisti naturalią ligos eigą.


Atgal