Kritinių būklių sąlygotos išeitys pacientams po alogeninės kaulų čiulpų arba periferinių kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos: Gento universitetinės ligoninės patirtis

Per  pastaruosius du dešimtmečius hematologinių pacientų, kuriems dėl kritinių būklių buvo būtina intensyvi terapija, išeitys pagerėjo, išimtį sudaro pacientai po alogeninės kaulų čiulpų transplantacijos (alo-KČT). Atliktas retrospektyvinis tyrimas: vertintos 44 pacientų po alogeninės kaulų čiulpų arba kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos (alo-KČT ar alo-KKLT) gydymo išeitys Gento universitetinės ligoninės intensyviosios terapijos skyriuje nuo 2000 m. sausio iki 2007 m. gruodžio.

 

Išeitys buvo siejamos su kritinės būklės priežastimis, kurios buvo suskirstytos į tris grupes: patvirtinta arba kliniškai įtarta bakterinė infekcija, nebakterinė infekcija ir neinfekcinė liga. Dirbtinė plaučių ventiliacija taikyta 32 pacientams, 12-ai pacientų buvo reikalingos hemodializės. Bendras mirtingumas intensyviosios terapijos skyriuje, hospitalinis mirtingumas ir 6 mėn. mirtingumas sudarė atitinkamai 61%, 75% ir 80%. Bakterine infekcija sirgusių pacientų (n=14) hospitalinis mirtingumas buvo 43%, nebakterine infekcija - (n=13) 85%, neinfekcine liga - (n=17) 94% (P=0.003). Remiantis organų nepakankamumo vertinimo skale (SOFA), bakterinė infekcija  buvo susijusi su ženkliai mažesne hospitalinio mirtingumo tikimybe (šansų santykis 0,06; 0,01-0,36, P=0.002).

 
Remiantis šiuo klinikiniu tyrimu, pacientų po alo-KČT ar alo-KKLT su kritine būkle gydymas intensyvios terapijos skyriuje yra pagrįstas, dalis jų išgyvena ilgą laiką. Patvirtinta ar kliniškai įtarta bakterinė infekcija kaip kritinės būklės priežastis yra susijusi su geresne prognoze palyginus su kitomis priežastimis.
 
parengė: Aistė Fokaitė
recenzavo: Rita Čekauskienė
 
 
 
 
 

 


Atgal