Išliekantis limfocitų funkcijos sutrikimas periferinio kraujo kamieninių ląstelių donorams po ląstelių mobilizacijos granulocitų - kolonijas stimuliuojančiu faktoriumi ( G-CSF) ir aferezių

Trumpalaikiai G-CSF buvo išsamiai tiriami, nauji pranešimai iškėlė klausimą dėl ilgalaikio G-CSF saugumo, susijusio su jų sukeliamu limfocitų funkcijos sutrikimu. Dėl ilgalaikio saugumo svarbu įvertinti G-CSF sąlygojamos limfocitų funkcijos sutrikimo trukmę.

 

Prospektyviai tirta 24 sveikų donorų kohorta, vertinti G-CSF sukelti imunologiniai pokyčiai. Kraujas buvo imamas prieš G-CSF vartojimą, jų naudojimo metu ir 1-ą, 3-ą, 6-ą bei 12-ą mėnesį. Buvo tiriamas kraujo ląstelių skaičius, citokinų ( IL-2, IL-8, IL-10) kiekis in vitro bei imunoglobulinų gamyba, kuri kiekybiškai įvertinta periferinio kraujo mononuklearų kultūroje, po to – atitinkamai kultūroje, paveiktoje fitohemagliutininu bei esant stimuliuojančiam mitogenui.

 
Trombocitų, granulocitų, monocitų, B limfocitų ir dendritinių ląstelių kiekis tapo toks pat kaip ir pradinis ( prieš ląstelių mobilizaciją G-CSF) 1-ą mėnesį. Interleukinų IL-2, IL-8, IL-10 sekrecija periferinio kraujo mononuklearų kultūroje, paveiktoje G-CSF, taip pat atsistatė 1-ą mėnesį. T limfocitų, NK ląstelių kiekio atsistatymas iki pradinio (prieš mobilizaciją G-CSF) siekė iki 3 mėn. Imunoglobulinų gamyba in vitro išliko padidėjusi iki 6 mėn. po mobilizacijos.
 
Nors G-CSF vartojimo sukeliamai ilgalaikei rizikai įvertinti reikia ilgesnės trukmės ir didesnės imties tyrimų, autorių duomenimis, imuninės sistemos funkcijos sutrikimas gali išlikti ilgiau negu anksčiau manyta, ypač pakintant B ląstelių funkcijai.
Daugelio imuninių ląstelių funkcijų sutrikimas trumpalaikis, gali trukti  iki 1-erių metų.
 
Parengė: Aistė Fokaitė
Recenzavo: Lina Kryžauskaitė
 
 

Atgal