Gliukokortikosterodai sepsinio šoko metu didina mirštamumą

Pasaulyje

Vadovaujantis nedidelių studijų rezultatais pasaulinėje praktikoje sepsinio šoko metu gana dažnai skiriamos mažos gliukokortikosteroidų dozės. Išanalizuoti Surviving Sepsis Campaign (SSC) registro duomenys (2005-2010 metai).

 

Pusei iš 17 847 registro ligonių sepsinio šoko būklėje buvo skiriamos mažos gliukokortikosteroidų dozės. Dažniausiai ši taktika taikyta ligoniams, kurių būklė komplikuota pneumonija arba ventiliuojamiems. 54% gliukokortikosteroidai paskirti per pirmąsias 8 sepsinio šoko valandas, o per 24 valandas - 88%. Gydytų gliukokortikosteroidais mirštamumas ligoninėje buvo didesnis negu negydytų (šansų santykis 1.18, 95% PI, 1.09-1.26).

 

Išvados: Nedidelių studijų rezultatai rodo, kad mažomis dozėmis skiriami gliukokortikosteroidai neveiksmingi ligoniams sergantiems sepsiniu šoku, o SSC duomenimis poveikis gali būti netgi žalingas. Siūloma sepsinio šoko metu rutiniškai gliukokortikosteroidų neskirti.

 

Parengė: A. Bukauskas, L. Griškevičius


Nuoroda: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23064466?dopt=Abstract


Atgal