Geriamasis panobinostatas yra aktyvus pacientams su recidyvavusia/refrakteria Hodžkino limfoma (HL) po autologinių kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos - II fazės klinikinis tyrimas

Panobinostatas yra pan-deacetilazės inhibitorius veikiantis epigenetinius ir neepigenetinius kelius. In vitro panobinostatas mažomis nanomoliarinėmis koncentracijomis sulėtina HL ląstelių linijų proliferaciją ir indukuoja apoptozę. I fazės tyrime buvo stebėtas daug žadantis aktyvumas pacientams sergantiems recidyvavusia/refrakteria HL. (EHA 2009, Abstraktas #1064).

 

Tyrėjai siekė įvertinti panobinostato veiksmingumą po transplantacijos recydyvavusiai/refrakteriai sergančiųjų HL populiacijai. Pagrindinis tyrimo tikslas buvo objektyvus atsako dažnis. Antriniai tikslai - laikas iki atsako (TTR), atsako trukmė (DOR), išgyvenamumas be progresijos, bendras išgyvenamumas ir saugumas.
 
Iki 2010 metų vasario 8 dienos į tyrimą įtraukti ir gydyti 129 pacientai: medianinis amžius32 metai [18-75], 30% buvo gydyti > 5 kartų, gydymo režimų mediana 4 (1-6), laiko mediana iki recidyvo po pirmos autologinės KKLT – 8 mėnesiai, >83% po transplantacijos buvo gydomi po 1 ar daugiau kartų iki tiriamojo vaisto. 29% nebuvo gautas atsakas į anksčiau skirtą gydymą. 11 pacientų prieš tai buvo atlikta alogeninė kamieninių kraujo ląstelių transplantacija. Atlikus preliminarią 112 pacientų veiksmingumo analizę,  74% sumažėjo naviko dydis, 4% anksti progresavo liga, 3% nutraukė gydymą iki pirmojo veiksmingumo vertinimo (dėl nepageidaujamų įvykių). Atsakas į gydymą gautas 24 pacientams (3 pilnas atsakas ir 21 dalinis atsakas). 17 iš 24 pacientų, kuriems stebėtas atsakas, toliau dalyvauja tyrime. Nors kol kas negalima įvertinti laiko iki atsako (TTR) medianos, 50% gavusiųjų atsaką DOR truko nuo 12 iki 64+ savaičių, o 8 pacientams atsakas truko ilgiau negu 6 mėnesius. 24 pacientams TTR truko nuo 4 iki 30 savaičių. 129 pacientų gydymo trukmės mediana buvo 120+ dienų (5-511+), 54% pacientams tęsiamas gydymas. Dažniausi su vaistu susiję 1/2 laipsnio nepageidaujami įvykiai buvo viduriavimas, pykinimas, nuovargis, vėmimas, anoreksija ir skonio pakyčiai. Dažniausi su vaistu susiję 3/4 laipsnio nepageidaujami įvykiai buvo trombocitopenija (64%), anemija (14%) ir neutropenija (12%). Trombocitopenija buvo kontroliuojama ir grįžtama, neskyrus dozės ar ją modifikavus.
 
Šio tyrimo tarpiniai rezultatai rodo daug žadantį geriamojo panobinostato aktyvumą transplantuotiems pacientams su recidyvavusia/refrakteria HL. Kontroliuojama ir grįžtama trombocitopenija buvo pagrindinis toksiškumas intensyviai gydytiems pacientams.
 
parengė: Adomas Bukauskas
recenzavo: Laimonas Griškevičius
 

Atgal