Empirinis priešgrybelinės terapijos taikymas atrinktiems pacientams su išliekančia febrilia neutropenija

Pacientams su išliekančia neaiškios kilmės febrilia neutropenija (FN), universali empirinė priešgrybelinė terapija (EPT) yra gydymo standartas, tačiau EPT galėtų būti taikoma pacientams, atrinktiems pagal klinikinius kriterijus ir rizikos veiksnius.

 
Buvo atlikta prospektyvinė intervencinė studija, siekianti išanalizuoti invazinės grybelinės infekcijos (IGI) paplitimą ir su ja susijusį mirštamumą, tarp pacientų su išliekančia FN, kuriems buvo arba nebuvo indikuotina EPT. EPT taikymo kriterijai: (a) sunkus sepsis arba septinis šokas; (b) židininė infekcija: plaučių, CNS, ančių, pilvo arba odos; (c) individualus sprendimas didelės rizikos pacientams.
 
66 (19%) iš 347 febrilios neutropenijos atvejų atitiko išliekančios FN kriterijus, 97% nustatytas hematologinis susirgimas. Tik 26 (39,4%) pacientams buvo taikyta EPT. Bendras IGI dažnis sudarė 4,5%: grupėje, kurioje taikyta EPT, IGI nustatyta trims pacientams (11,5%), lyginant su grupe, kurioje nebuvo taikyta EPT, nenustatyta nei vieno atvejo (P = 0.04, RR 2.7:1.9–3.8). Grupėje, kuri gavo EPT, su IGI susijęs mirštamumas buvo 8% (2 iš 26), o grupėje, kurioje nebuvo taikyta EPT, nenustatytas nei vienas atvejis.
 
Remiantis šiais duomenimis, pacientams su išliekančia FN EPT atrinktiems pacientams gali būti saugi ir leidžianti išvengti nereikalingo priešgrybelinio gydymo taikymo.
 
Parengė: Adomas Bukauskas
Recenzavo: Indrė Vengalytė
 

Atgal