Eltrombopagas aktyvina sergančiųjų refrakteria aplastine anemija kraujodarą

Pasaulyje

Sunki aplastinė anemija - imunininių mechanizmų sukelta kaulų čiulpų hipoplazija ir pancitopenija. Ši liga gali būti sėkmingai gydoma imunosupresiniais vaistais arba alogenine kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacija, tačiau trečdalis ligonių yra atsparūs imunosupresiniams vaistams. Ligoniams stebima nuolatinė gili citopenija, kraujodaros kamieninių ląstelių bei pirmtakų trūkumas. Trombopoetinas gali padidinti kraujodaros kamieninių ląstelių ir pirmtakų skaičių.

 

Metodika. Atlikta 2 fazės studija, kurios metu buvo tiriami ligoniai sergantys imunosupresiniams vaistams refrakteria aplastine anemija. Buvo siekiama nustatyti ar peroralinis trombopoetino mimetikas eltrombopagas padidina kraujo ląstelių skaičių. Tyrime dalyvavo  25 ligoniai, kuriems buvo skiriamas eltrombopagas po 50 mg vieną kartą per parą. Jeigu reikėdavo dozė buvo didinama iki 150 mg per parą. Gydymo trukmė 12 savaičių. Pagrindinis tyrimo tikslas - kliniškai reikšmingas kraujo ląstelių padidėjimas arba tapimas nepriklausomiems nuo transfuzijų. Stebint teigiamą eltrombopago poveikį preparato skyrimas buvo tęsiamas.

 
Rezultatai. 11 iš 25 pacientų (44%) 12-ąją savaitę stebėtas hematologinis atsakas bent vienoje ląstelių linijoje, o toksiškumas buvo minimalus. 9 ligoniai tapo nepriklausomi nuo trombocitų transfuzijų (trombocitų padidėjimo mediana 44,000/mm3). Šešiems ligoniams padidėjo hemoglobino koncentracija (padidėjimo mediana – 44 g/l), 3 iš jų anksčiau buvo priklausomi nuo eritrocitų transfuzijų, po gydymo jiems nebereikėjo transfuzijų. 9 ligoniams padidėjo neutrofilų skaičius (padidėjimo mediana – 1350/mm3). Ligoniams, kuriems stebėtas atsakas į gydymą eltrombopagu, atliktose kartotinėse kaulų čiulpų trepanobiopsijose nustatyta normali kraujodara, be suintensyvėjusios fibrozės požymių. Imuninės sistemos funkcijų pokyčių nestebėta.
 
Išvados. Kai kuriems aplastine anemija sergantiems ligoniams eltrombopagas sukelia daugialinijinį kraujodaros atsaką.
 
Komentaras: dauguma įgytos aplastinės anemijos atvejų kyla dėl autoimunės kraujodaros atakos. Turintiems giminingą donorą jauno amžiaus pacientams atliekama alogeninė kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija (KKLT), jos efektyvumas siekia 90%. Kitiems pacientams skiriamas antitimocitinis imunoglobulinas ir ciklosporinas. Deja, daliai pacientų imunosupresija neveikia arba liga recidyvuoja. Tokiais atvejais siūloma negiminingo donoro alogeninė KKLT, o jei ji negalima, - kartotinis imunosupresinis gydymas. Refrakterūs pacientai gauna tik simptominį gydymą kraujo komponentų transfuzijomis. Eritropoetinas ir (ar) G-CSF labai retai būna veiksmingi. Eltrombopagas veikia per trombopoetino MPL receptorių, tačiau kitoje vietoje nei trombopoetinas. Eksperimentiniai tyrimai rodo, kad MPL receptoriai svarbūs ne tik efektyviai megakariocitogenezei bet ir kraujodarai apskritai. Tyrimas svarbus tuo, kad per pirmąsias 12 sav. eltrombopagas buvo veiksmingas 44% refrakteria aplazine anemija sergančių pacientų. Padidėjusios kaulų čiulpų fibrozės neaptikta, tačiau stebėsenos trukmė buvo ribota. Tai gyvybinga gydymo alternatyva pacientams, kuriems alogeninė KKLT ir (ar) imunosupresinis gydymas netinka ar neveikia. 
 
Parengė: A. Bukauskas, L. Griškevičius
 

Atgal