Difuzinė didelių B ląstelių limfoma (DDBLL): etopozidas vietoje doksorubicino, kai šis kontraindikuotinas

Moccia ir kolegos pristatė pacientų su DDBLL, kuriems buvo kontraindikuotinas doksorubicinas, gydymo retrospektyvinę analizę. Pacientams vietoj doksorubicino buvo skiriamas etopozidas (R-CEOP: rituksimabas, ciklofosfamidas, etopozidas, vinkristinas, prednizolonas). Neišplitusios ligos pacientams skirta 3-4 kursai +/- radioterapija. Pacientams su išplitusia limfoma skirti 6 chemo kursai. Dalis pacientų buvo pradėta gydyti standartiniu R-CHOP su doksorubicinu, tačiau dėl toksiškumo doksorubicinas buvo keistas etopozidu. Šie pacientai taip pat buvo įtraukti į analizę, jei etopozido kursų skaičius viršijo 50%. R-CEOP grupės pacientai buvo palyginti 1:2 su kontroline R-CHOP grupe.

 

Per 10 metų identifikuotas 81 pacientas, gydytas R-COEP. Jų amžiaus mediana buvo 73 metai, 82% stebėta išplitusi liga, 36% buvo vidutiniškai didelės/didelės rizikos pagal IPI. 88% gavo etopozidą dėl kontraindikacijų antraciklinams, 89% skirtas rituksimabas, 31% dalinai buvo gydytas R-CHOP (su doksorubicinu). Kontrolinę grupę sudarė 162 atsitiktinai atrinkti tokių pat charakteristikų pacientai. 5 metų laikas iki progresijos (TTP) tarp grupių nesiskyrė: R-CEOP 57% vs R-CHOP 62% (p=0,21). 5 metų bendras išgyvenamumas (OS) buvo blogesnis R-COEP grupėje: R-CEOP 49% vs R-CHOP 64% (p=0,02). 5 metų TTP ir OS nesiskyrė tarp pacientų, kurie buvo gydomi R-CHOP/ R-CEOP ar vien R-CEOP (p=0,77).

 

Komentaras: dalis DDBLL sergančių pacientų negali būti gydomi dokorubicinu dėl širdies ligos ar pasiekus kumuliacinę antraciklinų dozę. Be to, kai kuriems pacientams doksorubiciną tenka nutraukti dėl ūminio kardiotoksiškumo. Daugelis DDBLL tyrimų rodo, kad doksorubicinas yra esminis CHOP elementas, todėl be randomizuotų tyrimų vienareikšmiškai teigti, kad etopozidas yra toks pat efektyvus kaip doksorubicinas, negalima. Bendras išgyvenamumas buvo blogesnis R-CEOP grupėje, bet, autorių nuomone, dėl komorbidiškumo, o ne dėl ligos progresijos. Egzistuoja ir kitos alternatyvos DDBLL pacientus su kardiologinėmis problemomis gydyti, pvz., liposominis doksorubicinas, doksorubicino infuzija (manoma, kad išvengiama doksorubicino koncentracijos piko, todėl kardiotoksiškumo), kardioprotektorius desrazoksanas (nors iki šiol ginčijamasi, ar jis nemažina priešnavikinio doksorubicino veikimo). Aprašytas tyrimas yra svarbus tuo, kad siūlo gyvybingą DDBLL išgydymo alternatyvą, kai antraciklinai kontraindikuotini.
 

Parengė: L. Griškevičius


Nuoroda: http://abstracts.hematologylibrary.org/cgi/content/abstract/114/22/408?sid=ba476ebb-d4b0-46f7-bf30-0ac307ccb5de


Atgal