Didelės rFVIIa dozės, jas skiriant remiantis neregistruotomis indikacijomis, didina trombembolinių komplikacijų riziką

Manoma, kad aktyvuoto rekombinantinio VII faktoriaus (rFVIIa) skyrimas pagal neregistruotas indikacijas masyviam kraujavimui gydyti yra susijęs su didesne tromboembolinių komplikacijų rizika. Autoriai įvertino tromboembolinių įvykių dažnį, skiriant rFVIIa masyvaus kraujavimo gydymui, remiantis visais išspausdintais randomizuotais, placebo kontroliuojamais klinikiniais tyrimais.

 
Tyrėjai analizavo 35 randomizuotų klinikinių tyrimų duomenis: 26 studijos atliktos su pacientais ir 9 studijos su sveikais savanoriais. Duomenys buvo atrinkti naudojant atsitiktinių efektų modelį, apskaičiuoti įvykių šansų santykiai ir 95% pasikliautiniai intervalai.
 
Išanalizuoti 4468 tiriamieji: 4119 pacientai ir 349 sveiki savanoriai. 498 tiriamiesiems  (11.1%) nustatytos tromboembolinės komplikacijos. Arterijų trombembolijos buvo dažnesnės ligonių grupėje, kuriems skirtas  rFVIIa lyginant su placebo grupe ( 5.5% vs. 3.2%, p=0.003 ).  Veninių trombembolinių komplikacijų rizika abejose grupėse nesiskyrė ( 5.3% vs. 5.7% ). 2.9% ligonių, gydomų rFVIIa, buvo diagnozuota koronarinių arterijų trombembolija, placebo grupėje šių komplikacijų dažnis – 1.1% (p=0.002). Vyresniems nei 65 m. tiriamiesiems arterinės trombembolinės komplikacijos buvo dažnesnės rFVIIa grupėje lyginant su placebo grupe (9.0% vs. 3.8%, p=0.003 ). Labai dažnos arterinės trombembolijos buvo vyresniems nei 75m. tiriamiesiems , kuriems skirtas rFVIIa (10.8% vs. 4.1%, p=0.02)
 
Įvertinus didelės apimties placebo kontroliuojamus klinikinius tyrimus su didele tiriamųjų kohorta, nustatyta padidėjusi trombembolinių komplikacijų rizika, skiriant aukštų dozių rFVIIa pagal neregistruotas indikacijas, ypač vyresniems pacientams. 
 
parengė: Jelena Blaščiuk
recenzavo: Laimonas Griškevičius
 

 


Atgal