Daugiacentrė retrospektyvinė studija: hepatito B virusas chemoterapijos metu tarp difuzine didelių B ląstelių limfoma sergančių pacientų, kurie yra HBsAg– ir anti-HBc+, reaktyvuojasi retai

Skiriant vien chemoterapiją, hepatito B viruso (HBV) reaktyvacija pacientams, sergantiems limfoma ir praeityje persirgusiems HBV infekciją (neigiamas hepatito B paviršinis antigenas HBsAg- ir teigiami hepatito B šerdiniai antikūnai anti-HBc+), nustatoma ne taip dažnai kaip lėtinę HBV infekciją (HBsAg+) turintiems pacientams. Chemoterapija  ir rituksimabas gali padidinti HBV reaktyvacijos riziką pacientams, persirgusiems HBV infekciją. Tačiau HBV reaktyvacijos dažnis nėra aiškus, o profilaktinis antivirusinis rituksimabą ir chemoterapiją gaunančių pacientų gydymas yra kontraversiškas. Taigi studijos tikslas – nustatyti HBV reaktyvacijos dažnį tarp DDBLL sergančių ir HBsAg- / anti-HBc+ pacientų, gydomų CHOP arba RCHOP režimu. Taip pat – ištirti ryšį tarp HBV reaktyvacijos ir HBV serologijos.

 

Analizuoti šešių universitetinių ligoninių pacientų duomenys (rinkti nuo 1998 m. sausio mėn. iki 2008 m. lapkričio mėn). Į studiją įtraukti 437 paсientai, kuriems diagnozuota CD20+ DDBLL, nustatyti HBV seruminiai žymenys prieš chemoterapiją ir išsivysčius hepatitui, įvykdyti bent 4 chemoterapijos ciklai (CHOP arba RCHOP režimu) ir kurie bent 6 mėnesius stebėti po gydymo pabaigos.

 

Iš 437 pacientų 88-iems dar prieš gydymą nustatyti serologiniai pokyčiai, rodantys jau persirgtą hepatitą B (paplitimas – 20,1 proc.). Iš jų 45 pacientams skirta chemoterapija CHOP režimu, 43 – RCHOP režimu. 5 pacientams hepatitas išryškėjo gydymo metu: 2 iš CHOP grupės ir 3 iš RCHOP grupės. Tik vienam pacientui, gydomam RCHOP režimu, nustatytas hepatitas, susijęs su HBV reaktyvacija, tuo tarpu kitiems keturiems tai patvirtinančių duomenų nenustatyta. Tiems patiems 4 pacientams nustatytas anti-HBs+ pradžioje, tuo tarpu 1 pacientui su HBV reaktyvacija anti-HBs prieš gydymą buvo neigiamas. Šis pacientas sėkmingai gydytas antivirusiniais vaistais. Nenustatyta jokių statiškai patikimų rizikos faktorių, predisponuojančių HBV reaktyvaciją.

 

Atlikta studija parodė mažą HBV reaktyvacijos dažnį (2,3 proc.) tarp jau anksčiau hepatitu persirgusių ir šiuo metu DDBLL sergančių pacientų, kuriems taikoma RCHOP terapija.

 

Komentaras: šis tyrimas rodo, kad R-chemo gydomiems HBsAg- / anti-HBc+ pacientams anti HBV profilaktika neindikuotina.

 

Parengė: A. Bertašiūtė, L. Griškevičius.

Nuoroda: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20491883


Atgal