Cladribinas ir rituksimabas yra efektyvus plakuotųjų ląstelių leukemijos gydymo būdas

Pasaulyje
  • Autoriai atliko II fazės klinikinį tyrimą, kurio metu plakuotųjų ląstelių leukemija (PLL) sergantys pacientai buvo pirma gydomi Cladribinu, vėliau rituksimabu (konsolidacija). 59 pacierntai sirgo pirmine PLL, 14 buvo nustatytas recidyvas, 7 – variantinė PLL (vPLL). Pilnas atsakas stebėtas 100% pirminių bei recidyvavusių pacientų ir 86% pacientų, sergančių vPLL. 5 metų išgyvenamumas be recidyvo: 95% negydyti, 100% recidyvavę ir 64% vPLL. Neigiama minimali likutinė liga stebėta 94% pacientų.
  • Cladribinas ir rituksimabas yra efektyvus PLL ir vPLL gydymo būdas.

Abstraktas: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=hairy+Dai+Chihara

 


Atgal