Bortezomibas-deksametazonas-talidomidas palyginus su talidomu-deksametazonu kaip indukcinė chemoterapija prieš ir konsolidacinė chemoterapija po dvigubos autologinės kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos gydant naujai diagnozuotą mielominę ligą

Talidomidas su deksametazonu (TD) yra standartinė indukcinė chemoterapija gydant mielominę ligą. Tyrėjai siekė įvertinti bortezomibo skyrimo kartu su TD chemoterapija veiksmingumą ir saugumą lyginant su TD režimu. Gydymas TD ar VTD chemoterapija buvo skiriamas kaip indukcinė terapijai prieš ir konsolidacija po dvigubos autologinės kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos. Į tyrimą įtraukti naujai diagnozuota mielomine liga sergantys pacientai.

 

Anksčiau negydyti simptomine mielomine liga sergantys ligoniai (18-65 metų) buvo tiriami 73 centruose Italijoje nuo 2006 gegužės iki 2008 balandžio mėnesio. Duomenys buvo renkami iki 2010 birželio mėnesio. Ligoniams atsitiktinai (dažnis 1:1) buvo skiriami trys 21 dienos chemoterapijos kursai: TD - talidomidas (100 mg kas dieną pirmas 14 dienų, vėliau 200 mg kas dieną) kartu su deksametazonu (40 mg dienai,8 dienas per pirmasias 12 kurso dienų, bet ne iš eilės, bendra ciklo dozė 320 mg), arba VTD – prie TD pridedant bortezomibą (1.3mg/m2 1, 4, 8 ir 11 dienomis). Po dvigubos autologinės kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos konsolidacinei terapijai buvo skiriami du 35 dienų trukmės ciklai pacientui paskirto chemoterapijos režimo - VTD arba TD. Pagrindinis tyrimo tikslas – nustatyti pilnos (CR) ar beveik pilnos remisijos (nCR) dažnį po indukcinės terapijos. Atlikta intention-to-treat analizė. Tyrimas tęsiamas, tačiau nauji ligoniai nebeįtraukiami. 

 

Į tyrimą įtraukti 480 pacientų, kuriems atsitiktinai skirtas VTD (n=241) arba TD (n=239) režimas. 6 ligoniai atsisakė dalyvauti tyrime prieš pradedant gydymą, likę 236 VTD grupės ir 238 TD grupės tiriamieji buvo įtraukti į intention-to-treat analizę. Po indukcinės terapijos CR arba nCR pasiekta 73 ligoniams – (31%, 95% CI 25.0-36.8) VTD grupėje ir 27(11%, 7.3-15.4) TD grupėje (p<0.0001). 3 ir 4 laipsnio nepageidaujami įvykiai buvo dažnesni VTD grupėje (n=132, 56%) lyginant su TD grupe (n=79, 33%; p<0.0001). Periferinė neuropatija taip pat dažniau pasitaikė VTD grupėje (n=23, 10%) lyginant su TD grupe (n=5, 2%; p=0.0004). Sunki periferinė neuropatija pagerėjo arba išnyko 18 iš 23 pacientų VTD grupėje ir 3 iš penkių TD grupėje.
CR ir nCR  pasiekimo tikimybė labai padidėja indukcinei terapijai prieš dvigubą autologinę kamieninių kraujodaros ląstelių transplantaciją skiriant VTD. Tai naujas mielomine liga sergančių ligonių, kuriuos galima transplantuoti, gydymo standartas.

Parengė: Adomas Bukauskas

Recenzavo: Valdas Pečeliūnas

 

Atgal