Blinatumomabo (BiTE®) II fazės tyrimas pacientams, sergantiems B prekursorių ūmine limfoblastine leukemija su teigiama MLL

B prekursorių ŪLL pacientams MLL po indukcinio gydymo ir vėliau yra prognostinis rodiklis, nepriklausomai nuo toliau taikomo gydymo chemoterapija ar KKLT. Blinatumomabas (MT103) yra CD19 antigeno antikūnas, naujos klasės bispecifinis BiTE® antikūnas, kuris aktyvina T limfocitus ir sukelia ląstelės taikinio lizę. II fazės tyrime analizuoti B prekursorių ŪLL sergantys pacientai su teigiama MLL.

Pacientai buvo pilnoje hematologinėje remisijoje, tačiau su išliekančia ar naujai atsiradusia MLL bet kuriuo metu po konsolidacijos. Vienas blinatumomabo gydymo kursas skirtas kaip 4 savaičių nuolatinė infuzija. Po jo pacientai buvo gydyti arba aloKKLT, arba (stebint atsaką) tęsta konsolidacija blinatumomabu su 2 savaičių pertraukomis tarp gydymo kursų.

Pradinė dozė buvo 15 µg/m2/d. Negavus atsako po 4 kursų dozė dvigubinta.
Studijoje gydyta 19 pacientų (16 pacientų rezultatai jau įvertinti). 13/ 16 pacientų pasiekta pilna molekulinė remisija jau po pirmojo blinatumomabo kurso. Trims pacientams nustatyta stabili MLL. 10 iš 13 pacientų iki gydymo blinatumomabu niekada nepasiekė molekulinės remisijos, nors buvo taikytas keleto eilių gydymas (taip pat ir tirozinkinazės inhibitoriai Ph-teigiamai ŪLL). Dviems pacientams molekulinėje remisijoje liga recidyvavo ekstrameduliariai, vienam sėklidėje, kitam likvore – vietose, kuriose T limfocitų imuninis efektas apribotas.  Vienam pacientui su stabilia MLL stebėtas recidyvas kaulų čiulpuose. Kiti pacientai kol kas yra remisijoje, ilgiausia molekulinė remisija stebima jau 12 mėnesių.
Dažniausi nepageidaujami vaisto sukelti efektai buvo limfopenija, leukopenija, karščiavimas ir hipogamagloblinemija. Vienam pacientui gydymas buvo nutrauktas dėl epilepsinių traukulių priepuolio.
Išvada: Gydant blinatumomabu B prekursorių ŪLL su teigiama MLL pavyko pasiekti molekulinę remisiją 13 iš 16 pacientų, kuriems buvo konstatuota refrakteri liga po gydymo intensyvia chemoterapija. Pasiektas atsako dažnis 81% leidžia teigti, jog blinatumomabas yra ateities vaistas B prekursorių ŪLL gydymui.

 

paruošė: Kristina Andrėkutė

recenzavo: Laimonas Griškevičius

 

 


Atgal