ASH2012. Ūminė mieloleukemja: intensyvi chemoterapija bei 5-azacitidinas yra vienodai veiksmingi, gydant pirminius >70 metų pacientus

Pasaulyje

Intensyvi chemoterapija lemia žymų ligotumą ir mirtingumą vyresniems, ypač >70 metų amžiaus, ūmine mieloleukemija sergantiems pacientams. Tyrėjai retrospektyviai išanalizavo azacitidino veiksmingumą ir įtaką bendram išgyvenamumui vyresnio amžiaus pacientams. Siekiant palyginti grupes retrospekyviai išanalizuoti gydytieji intensyvia chemoterapija.

 

Azacitidino grupė: 57 ligoniai, amžiaus mediana – 76 metai (ribos 63-88), 52 ligoniai ≥70 metų. Charakteristika: 42 (78%) leukocitai <10x109/L, 28 (49%) kaulų čiulpuose blastų infiltracija <30%, kariotipas: 27 (47%) vidutinės rizikos , 11 (20%) blogos prognozės.

 

Intensyvios chemoterapijos grupė: 83 ligoniai, amžiaus mediana – 67 metai (ribos 61-78), 28 ligoniai ≥70 metų, 43 (52%) leukocitai <10x109/L, 79 (95%) kaulų čiulpuose blastų infiltracija >30%, kariotipas: 52 (63%) vidutinės rizikos, 11 (13 %) blogos prognozės, 2 (2%) geros prognozės.

 

Azacitidino grupėje bendras atsako dažnis siekė 17%: 11 (8%) pilna remisija (CR), 4 (3%) pilna remisija, bet nepilnas kraujo rodiklių atsistatymas (CRi), 9 (6%) dalinė remisja (PR). Stebėtas tiesioginis teigiamas ryšys tarp atsako į gydymą azacitidinu ir <10x109/L leukocitų skaičiaus (p=0.002). Dviejų metų bendras išgyvenamumas (OS) azacitidino grupėje siekė 14% lyginant su intensyvia chemoterapija - 38% (p=0.008). Tik >70 metų asmenų azacitidino grupėje 2 metų bendras išgyvenamumas - 12% lyginant su intesyvia chemoterapija - 28% (p=0.11).

 

Išvados: vyresnio amžiaus ŪML ligoniai, kurių bendrame kraujo tyrime leukocitai sudaro <10x109/L, azacitidinas yra toks pat veiksmingas kaip ir intensyvi chemoterapija. Jaunesniems nei 70 metų ir visiems kitiems, kurių bendrame kraujo tyrime leukocitai sudaro >10x109/L, geresni rezultatai stebima skiriant intensyvią chemoterapiją.

 

Komentaras: intensyvi chemoterapija yra kritikuojama dėl mažo efektyvumo bei blogos gyvenimo kokybės, gydant vyresnius ŪML pacientus. Hipometilinantys agentai pasižymi nedideliu šalutiniu poveikiu, tačiau jų efektyvumas ribotas, o kaina didelė. Abu tyrimai rodo, kad intensyvi chemoterapija yra iš esmes pranašesnė už azacitidiną, gydant jaunesnius pacientus bei pacientus su hiperproliferacine ŪML (didelis periferinių leukocitų, blastų skaičius). Hipometilinantys agentai svarstytini tuomet, kaii ŪML labiau primena didelės rizikos mielodisplaziją, ypač vyresniems pacientams, kurie gydomi paliatyviai. Žinoma, jei kaina yra įkandama.

 

Parengė: A. Bukauskas, L. Griškevičius

 

Nuoroda: https://ash.confex.com/ash/2012/webprogram/Paper50279.html

 


Atgal