ASH2012. R-CHOP era: pirminės tarpuplaučio DDBLL gydymo rezultatai

Pasaulyje

Trūksta didelės apimties studijų, kuriose būtų tiriamas R-CHOP poveikis tarpuplaučio difuzinei didelių B ląstelių limfomai. Britų Kolumbijoje (Kanada) 2001-2005 metais po R-CHOP chemoterapijos rutiniškai taikyta spindulinė terapija (ST) į tarpuplautį (ST era). Nuo 2005 po chemoterapijos buvo atliekamas pozitronų emisijos tomografijos (PET) tyrimas ir remiantis rezultatais buvo sprendžiama kiek tikslinga tolimesnė spindulinė terapija (PET era). Jeigu PET tyrimas būdavo neigiamas – ligonis buvo stebimas, o jeigu teigiamas – konsolidacijai buvo skiriama spindulinė terapija.

 

Gydytiems CHOP refrakteri liga, ligos progesija chemoterapijos metu arba ligos recidyvas nepraėjus 3 mėnesiams nuo gydymo pabaigos stebėti dažniau negu R-CHOP (16% vs 5%, p=0.016). Centrinės nervų sistemos (CNS) recidyvo rizika tarp grupių nesiskyrė (3.2% vs2.1%, p=0.823).

 

ST eroje gydyti 46 R-CHOP pacientai, spindulinė terapija taikyta 80%. PET eroje gydyti 50 R-CHOP pacientų, spindulinė terapija taikyta 38%. Nenustatyta 5-erių metų laiko iki progresijos (TTP) (RT era 76% vs PET era 83%, p=0.626) ar 5-erių metų bendro išgyvenamumo (OS) (82% vs 89%, p=0.773) skirtumų tarp ST ir PET erų.

 

59 iš 96 R-CHOP gydytų pacientų atliktas PET tyrimas: 35 (59%) PET tyrimas buvo neigiamas (PET-) (2 skirta ST) ir 24 (41%) PET tyrimas buvo teigiamas (PET+) (23 skirta ST). Po 5.4 metų stebėjimo medianos nenustatyta jokio TTP (5 metų 78% vs 83%, p=0.735) ir OS (5 metų 88.5% vs 95%, 0.271) skirtumo tarp PET(-) ir PET (+). PET(-) grupėje įvyko 6 recidyvai: 2 CNS ir 4 tarpuplaučio, o PET(+) - 4 recidyvai: 1-am ST taikymo srityje, 1-am ST taikymo srityje ir už ST aprėpties ribų, 1-am srityje, kurioje ST netaikyta, 1-am ligos progresija PET tyrimo metu.

 

Išvados: Tarpuplaučio DDBLL R-CHOP yra veiksmingesnis gydymas už CHOP, tačiau CNS recidyvų dažnis panašus. Pasirinkimas skirti spindulinę terapiją remiantis PET tyrimu lėmė puikius rezultatus (spindulinė terapija taikyta rečiau).

 

Komentaras: šis retrospektyvinis tyrimas patvirtina, kad rituksimabas esminiai pagerina PMDBLL gydymo rezultatus. PET po R-chemoterapijos tampa neigiamas apie 60% atvejų. Nežinoma, ar išlikęs PET teigiamumas rodo likutinę ligą, tačiau paskyrus RT tik PET teigiamiems pacientams (apie 40%), gydymo rezultatai tebelieka geri – apie 80% pacientų progresavimo nestebima. Kita vertus, RT neskiriama 60% pacientų. Kaip ir daugelis ankstesnių tyrimų, šis patvirtina, kad rituksimabo galimybės apsaugoti nuo CNS progresijos yra ribotos.


Parengė: A. Bukauskas, L. Griškevičius

 

Nuoroda: https://ash.confex.com/ash/2012/webprogram/Paper50517.html


Atgal