ASH2012. Pirminės tarpuplaučio B ląstelių limfomos gydymas CHOP vs R-CHOP: 5-erių metų MinT tyrimas

Pasaulyje

Tyrimo tikslas - palyginti CHOP ir R-CHOP poveikį pirminei tarpuplaučio B ląstelių limfomai (PMDBLL) ir difuzinei didelių B ląstelių limfomai (DDBLL).

 

Pagal skirtą gydymą pacientai suskirstyti į dvi grupes: CHOP ir R-CHOP. Po chemoterapijos pirminėms bulky vietoms taikyta spindulinė terapija.

 

Tyrime dalyvavo 824 mažos rizikos (aaIPI 0-1) jauni pacientai: 87 PMDBLL ir 627 DDBLL. PMDBLL grupėje chemoterapija su rituksimabu ligos progresijos tikimybę sumažino iki minimumo (2.5% vs 24%; p=0.006). PMDBLL stebėjimo mediana siekė 62 mėnesius, DDBLL – 73 mėnesius. Rituksimabas prailginio išgyvenamumą be įvykio (EFS) ir PMDBLL (79.1% vs 47.3%; p=0.011), ir DDBLL (76.9% vs 59.7%; p<0.001). Prie CHOP chemoterapijos pridėjus rituksimabą 5-erių metų išgyvenamumas be progresijos (PFS) pailgėjo ir PMDBLL (89.8% vs 60.1%; p= 0.006), ir DDBLL (81.1% vs. 67.8%; p<.001), o įtaka bendram išgyvenamumui (OS) buvo panaši: DDBLL (92.0% vs 80.9%; p<0.001) ir PMDBLL (90.2% vs 78.3%; p=0.234).

 

Išvados: CHOP chemoterapiją papildžius rituksimabu jaunų PMDBLL ligonių (aaIPI 0-1) ilgalaikiai rezultatai pagerėjo, o PMDBLL bei DDBLL gydymo rezultatai tapo panašūs.

 

Komentaras: rituksimabas ryškiai sumažino PMDBLL pirminės progresijos tikimybę bei sulygino mažos rizikos jaunų pacientų PMDBLL bei DDBLL gydymo rezultatus. Chemoterapijos intensyvinimas autologine transplantacija atrodo nebereikalingas. Radioterapijos reikšmė po sėkmingo R-CHOP gydymo tebelieka tyrinėjimų fazėje, nors aprašomo tyrimo metu visi pacientai su bulky limfadenopatija konsoliduoti radioteraopija.

 

Parengė: A. Bukauskas, L. Griškevičius

 

Nuoroda: https://ash.confex.com/ash/2012/webprogram/Paper46421.html


Atgal