ASH2011: Achromobacter (Alcaligenes) Xylosoxidans vaidmuo pirminės plaučių ekstranodulinės marginalinės zonos limfomos (BALT–limfomos) patogenezėje. IELSG retrospektyvinės analizės rezultatai.

Plaučių marginalinės zonos limfoma – atskira B ląstelių NHL (ne Hodžkino limfomų)  grupė, kuri išsivysto iš bronchų limfoidinio audinio (BALT) ir priskiriama prie vangios klinikinės eigos limfomų. International Extranodal Lymphoma Study Group (IELSG) IELSG-28  atliko pirminės plaučių limfomos tyrimą.

 

Buvo išanalizuoti 186 plaučių marginalinės zonos limfoma sirgusių pacientų klinikiniai įrašai bei histologiniai tyrimai (nuo 1986 m. 12 mėn. iki 2009 m. 06 mėn.). Histologiškai diagnozė buvo patvirtinta 180 (96%) ligonių. Amžiaus mediana diagnozės metu buvo 62 (30 - 88) metai. Daugumai pacientų (149/180) stebėta lokali ligos forma diagnozės patvirtinimo metu, gera būklė (ECOG 0-1) bei žemas prognostinis indeksas (IPI 0-2). 81 pacientui (45%) buvo taikytas vietinis gydymas, įskaitant chirurginį (74%) ar radioterapiją (4%).  99 ligoniams, kuriems diagnozuota išplitusi liga arba neradikali chirurginė rezekcija, papildomai taikytas sisteminis gydymas. Dauguma šių ligonių (66; 66%) buvo gydyti alkilinančiais vaistais. 22 (22%) ligoniams skirti antraciklinai ir 29 (29%) gydyti anti-CD20 monokloniniais antikūnais derinant juos su chemoterapija.

 

Sekimo mediana buvo – 67 (1 - 256) mėn., 47/180 ligoniams (26%) stebėta ligos progresija (laiko iki progresijos mediana - 30 mėn. (0 mėn.-109 mėn.). Išgyvenamumo be progresijos (PFS) buvo geresnis, kai buvo taikoma imunochemoterapija lyginant su tais, kurie buvo gydyti tik chemoterapija. (HR 0.53 - 95%CI: 0.21, 1.33). Tuo tarpu OS ir PFS skirtumo tarp ligonių, kurie buvo gydomi sisteminiais antraciklinais ar alkilinančiais vaistais, nebuvo. 25 atvejams atliktas specifinis PGR Achromobacter (Alcaligenes) xylosoxidans tyrimas. Ši bakterija buvo identifikuota 50% ligonių.

 
Tyrimo rezultatai patvirtino, kad vietinis gydymas (chirurginis ar radioterapija) yra pasirenkamasis gydymas ligoniams, kuriems yra lokali liga. Chemoterapinis gydymas skirtinas, ligai atsinaujinus, esant neradikaliam chirurginiam šalinimui ar išplitusiai ligai. Šiuo atveju, alkilinantys vaistai derinyje su rituksimabu yra veiksmingiausias pasirinkimas. Vyksta tolimesni tyrimai, kurie galėtų patvirtinti tiesioginį ryšį tarp Achromobacter (Alcaligenes) xylosoxidans infekcijos/kolonizacijos ir BALT limfomos patogenezės.
 
Komentaras: Neabejojama H. pylori vaidmeniu, sukeliant srkandžio MALT bei kai kurias skrandžio difuzines didelių B ląstelių limfomas. Kai kurie (bet ne visi) autoriai teigia, kad akies priedų marginalinės zonos limfomos gali būti sukeliamos kito infekcinio agento – chlamidijų. Infekcinė limfomų etiologija yra patraukli tuo, kad infekcijų eradikacijai bei limfomų gydymui gali būti naudojami antibiotikai. Šio tyrimo metu nustatyta, kad bent 50% tirtų BALT atvejų aptikta A. Xylosoxidans, tačiau tik ateities tyrimai atskleis šio (ar kitų) sukėlėjų galimą patogenezės vaidmenų, vystantis BALT.
 
Parengė: K. Bagavičienė, L. Griškevičius.
 

 


Atgal