ASH2010 ir ASCO2011: FDG-PET vertė, vertinant išplitusios Hodgkino limfomos (HL) gydymo efektyvumą

Engert su kolegomis ASH2010 pristatė HD15 tyrimo rezultatus, kurio metu pacientų su išplitusia HL po 8 eskaluotų BEACOPP kursų gydymo rezultatas (jei KT liktinė masė buvo > 2,5 cm) buvo vertinamas FDG-PET tyrimo pagalba. Tik pacientams, kuriems FDG-PET išliko teigiamas, buvo skiriama radioterapija (RT). Iš 728 pacientų, kuriems stebėta >2,5 cm liktinė liga, 74,2% buvo PET neigiami, o 25,8% PET teigiami. Neigiama prognostinė PET tyrimo vertė buvo 94,6%. Po 3 metų 92,1% (PET neigiamiems) bei 86,1% (PET teigiamiems)pacientams ligos progresavimo nestebėta. Tik 11% pacientų taikyta RT. HD9 tyrimo metu, kuriame PET tyrimas nebuvo taikytas, RT teko skirti 71% visų pacientų. Nei bendras išgyvenamumas, nei išgyvenamumas be progresijos tarp HD15 bei HD9 tyrimų nesiskyrė.

 

Savage su kolegomis ASCO 2011 pristatė tyrimą, kurio metu FDG-PET taikytas išplitusios HL gydymo efektyvumui vertinti po ABVD chemoterapijos. Tik PET teigiami pacientai buvo konsoliduojami RT. 163 pacientai buvo įtraukti į tyrimą. 80% buvo PET neigiami po chemoterapijos. Po 3 metų 89% (PET neigiamiems) bei 55% (PET teigiamiems) pacientams ligos progresavimo nestebėta. 81% PET teigiamų pacientų taikyta RT, tačiau 40% stebėtas ligos recidyvas.

 

Komentaras: abu tyrimai yra labai svarbūs, sprendžiant pacientų su išplitusia HL po pirmos eilės chemoterapijos gydymo taktiką. Abu tyrimai rodo, kad PET neigiamiems pacientams po efektyvios išplitusios HL chemoterapijos RT nereikalinga, taip išvengiama ilgalaikių neigiamų RT gydymo pasekmių. Įdomu, kad po eskaluoto BEACOPP 74% pacientų tapo PET neigiami, o po ABVD – 80%. Šis skirtumas galėjo susidaryti dėl nevienodų PET vertinimo kriterijų. Tyrimai parodė skirtingus rezultatus, kai PET išliko teigiamas. Po 8 eskaluotų BEACOPP ir radioterapijos net 86% pacientas ligos recidyvo per 3 metus nestebėta, atvirkščiai – 40% pacientų HL recidyvavo po 8 ABVD ir RT. Šis skirtumas galėjo susidaryti dėl skirtingų PET vertinimo kriterijų, chemoterapijos efektyvumo ar RT protokolų. Gydymo centrai, kurie naudoja eskaluotus BEACOPP išplitusiai HL gydyti, turėtų gydymo rezultatą vertinti PET. RT turėtų būti skiriama tik PET teigiamiems pacientams.

 
Parengė: L. Griškevičius
 
 
 

Atgal