ASH2009: Ofatumumabo monoterapija neefektyvi, kai folikulinė limfoma yra atspari rituksimabui

Ofatumumabas (Otm) – anti-CD20 monokloninis antikūnas, kurio epitopo taikinys skiriasi nuo rituksimabo (Rtx), šiuo metu registruotas fludarabinui ir alemtuzumabui atsparios lėtinės B limfoleukemijos gydymui.

Rtx refrakteria folikuline limfoma sergančių pacientų prognozė nepalanki. Į studiją įtraukta 116 Rtx refraketrių pacientų: pacientai, kuriems negautas bent dalinis atsakas, ar kurie progresavo per 6 mėnesius po paskutinio gydymo Rtx. Pacientams skirtos 8 savaitinės Otm 500 mg/m2 arba 1000 mg/m2 infuzijos. Stebėtas bendras 11% atsakas į Otm (13% 500 mg ir 10% 1000 mg grupėse). 1 pilna remisija stebėta 1000 mg ir 2 – 500 mg grupėse. 2 pacientams stebėtos dalinės remisijos 500 mg ir 8 – 1000 mg grupėse; stabili liga stebėta atitinkamai 9 ir 43 pacientams, progresija – atitinkamai 14 ir 26 pacienytams. Med. išgyvenaumumas be progresijos buvo 6 mėnesiai, stebėsenos mediana – 4,6 mėnesių. Daugumai pacientų Infuzinės reakcijos buvo nedidelės, III-IV° hematologinės reakcijos stebėtos 17 pacientų, visos praėjo be transfuzijų.

 

Parengė: Laimonas Griškevičius

 

 

Evaluation of Ofatumumab, a Novel Human CD20 Monoclonal Antibody, as Single Agent Therapy in Rituximab-Refractory Follicular Lymphoma

 

 


Atgal