ASH2009 naujienos: Pirmieji tyrimai rodo, kad midostaurinas pagerina ūminės mieloleukemijos su FLT3 mutacijomis gydymo rezultatus

FLT3 ITD teigiamos ūminės mieloleukemijos prognozė yra bloga. Midostaurinas yra daugelio kinazių inhibitorius, kuries veikia tiek FLT3 mutuotas (FLT3-mus), tiek nemutuotas (FLT3-wt) ūmines leukemijas (blastų redukcija atitinkamai 70% ir 30% pacientų).

Tačiau monoterapijos pagalba retai pasiekiamos pilnos remisijos. Klinikinio tyrimo metu midostaurinas buvo skiriamas tiek kartu, tiek ir po standratinės daunorubicino + citarabino indukcijos bei didelių citarabino dozių konsolidacijos. Tiriamųjų su FLT3-wt ir FLT3-mut leukemija amžiaus mediana buvo atitinkamai 50 ir 46 metai. Pilna remisija 20/27 (74%) FLT3-wt ir 12/13 (92%) FLT3-mut pacientams. Stebėsenos mediana buvo apie 1000 dienų. 1 ir 2 metų bendras išgyvenaumumas abiejose grupėse nesiskyrė: atitinkamai FLT3-mut 85% ir 62%, FLT3-wt – 81% ir 59%. Autoriai teigia, kad nežiūrint nedidelio pacientų skaičiaus bei to, kad pacientai nebuvo stratifikuoti atsižvelgus į FLT3 mutacijos rūšį, skiriant gydymą midostaurino ir chemoterapijos kombinacija gali neprireikti alogeninės kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos I remisijoje. Šiuo metu pradėtas III fazės klinikinis bidostaurino vs placebo klinikinis tyrimas.

 
Parengė: Laimonas Griškevičius
 
 
 
 

Atgal