ASH2009: mantijos ląstelių limfomos tarptautinis prognostinis indeksas (MIPI) yra svarbus nusakant gydymo rezultatus rituksimabo (R) eroje

Mantijos ląstelių limfomos (MLL) prognozei nustatyti naudojamas klinikinis MLL prognostinis indeksas (MIPI) ir biologinis, indeksas (MIPIb), kurio metu atsižvelgiama ir į ląstelių proliferaciją (Ki-67) (Hoster 2008).

Atlikta retrospektyvinė studija, siekiant įvertinti MIPI ir MIPIb 136 MLL ligoniams, 1999-2008 metais gydytiems R-chemoterapija. Ligonių charakteristika: amžius 62 (37-84) metai, 78% IV stadija, 73% su kaulų čiulpų pažeidimu, 15% blastoidinis MLL variantas. Taikytas pirmos eilės gydymas: 48 ligoniams R-aukštų dozių chemoterapija su autologine kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacija (R-HDC), 22 ligoniams R-Fludarabinas, 50 ligonių - R-CHOP ir 16 - kiti režimai su rituksimabu.  Ki-67 nustatytas 93 ligoniams. Prognostinio indekso vertinimas ir 2-jų metų išgyvenamumas be ligos atkryčio bei bendras išgyvenamumas pateikimi lentelėje:

 
2-metų OS (%)
p
2-metų  FFS (%)
p
LR*
IR**
HR***
 
LR
IR
HR
 
MIPI (n=124)
95
88
51
<.00001
79
63
35
.0002
MIPIb (n=93)
95
69
42
.0001
77
54
22
<.00001
IPI****(n=126)
88
91
60
.0002
72
80
33
.0018

*LR – low risk – žema rizika, **IR – intermediate risk – vidutinė rizika, ***HR – high risk- didelė rizika, ****IPI – international prognostic index - tarptautinis prognostinis infdeksas

Išvada: MIPI indeksas yra svarbus predikacinis žymuo MLL ligoniams gydomiems R-chemoterapijos režimais.
 
 

parengė: Kristina Andrėkutė

recenzavo: Laimonas Griškevičius

 

 


Atgal