ASH2009: ligos atkrytis po R-CHOP vyresnio amžiaus DLBCL ligoniams: antros eilės gydymas rituksimabu ir aukštų dozių chemoterapija. Retrospektyvinė RICOVER 60 klinikinio tyrimo analizė

Pirmos eilės gydymas rituksimabu žymiai pagerino agresyvia ne Hodgkino limfoma (NHL) sergančių pacientų gydymo rezultatus, tačiau nėra vieningos nuomonės dėl gydymo taktikos esant ligos atkryčiui po pirmos eilės imunochemoterapijos. Rituksimabo ir aukštų dozių chemoterapijos bei kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos vaidmuo tolimesniame šių ligonių gydyme kol kas nėra apibrėžtas. 

RICOVER-60 klinikinėje studijoje 61 - 80 metų ligoniams buvo skiriama 6 - 8 CHOP ciklai 14 dienų intervalu (CHOP14) su ar be 8 rituksimabo kursų. 301 iš  1222 tiriamųjų pacientų liga progresavo ar atsinaujino [PR: n=52 (17%), NC: n=8 (3%), ligos progresija (PRO): n=93 (31%), ligos atsinaujinimas (REL): n=148 (49%)].

PRO grupėje vidutinis išgyvenamumas siekė 3 mėnesius ir tik 8% pacientų išgyveno >3 metus. REL grupėje stebėtas geresnio išgyvenamumo tendencija po pradinio gydymo be rituksimabo (44% OS > 3 metai) negu po R-CHOP (23% OS > 3 metai, p = 0.106). Iš 297 vertintų pacientų, 222 (75%) gydyti gelbstinčiąja chemoterapija, 59 ligoniams (20%) tolimesnis gydymas netaikytas; 16 pacientų (5%) tolimesnė eiga yra nežinoma. Siekiant gauti antrą remisiją, intensyvi antros eilės chemoterapija buvo skiriama 70% pacientų su PRO ir 85% pacientų su REL. 59% ligonių buvo skiriamas rituksimabas (39% po PRO, 67% po REL). 13% tiriamųjų buvo taikyta aukštų dozių chemoterapija ir atlikta autoKKLT (11% po PRO ir 14% po REL). Stebėtas ryškus OS pranašumas antros eilės gydymui skiriant rituksimabą vs. neskiriant rituksimabo (3-metų-OS: 39% vs 18%, p < 0.001), ypač grupei ligonių, kuriems rituksimabas neskirtas pirmos eilės gydymui (3-metų-OS  43% vs 24%, p < 0.001), tačiau išgyvenamumo ilgėjimas pastebėtas ir pacientų grupėje, kurie pirminio gydymo metu rituksimabą gavo. Pastarojoje grupėje išgyvenaumumo plato nestebėta, nežiūrint, ar rituksimabas buvo skirtas gelbstinčiojo gydymo metu (išgyvenamumo mediana pailgėjo nuo 6 mėn. (be rituksimabo) iki 15 mėn. (su rituksimabu). AutoKKLT buvo efektyvi tik tada, kai pirminio gydymo metu rituksimabas neskirtas(OS 3y 66% vs 33%, p = 0.019), tačiau ilgalaikis išgyvenamumas tesiekė 10%, kaip pirminio gydymo metu skirtas R-CHOP.
Antros eilės gydymo rezultatai po pirmos eilės imunochemoterapijos agresyvia B-NHL sergantiems vyresnio amžiaus ligoniams yra blogi, ilgalaikis išgyvenamumas retas. Rituksimabas prailgina išgyvenamumą, tačiau ilgai išgyvena maža pacientų dalis. AutoKKLT efektyvi tik tuomet, kai pirminio gydymo metu neskirtas rituksimabas. R-CHOP gydytų pacientų išgyvenamumas buvo blogas. Būtini nauji antros eilės gydymo būdai.

 

parengė: Kristina Andrėkutė

recenzavo: Laimonas Griškevičius

 

 


Atgal