ASH2009: Imatinibo ir interferono alfa palaikomasis gydymas ligoniams, sergantiems Ph+ ūmine limfoblastine leukemija (Ph+ŪLL), kuriems negalima alogeninė KKLT

AloKKLT yra efektyvus Ph+ŪLL  išgydymo būdas, tačiau netinkamas vyresnio amžiaus ar gretutines ligas turintiems ligoniams. 

ASH2009 buvo pristatyta II fazės klinikinė studija, kurioje vertintas imatinibo ir mažų IFN-alfa dozių kombinacijos efektyvumas vyresnio amžiaus ligoniams, sergantiems Ph+ŪLL, kuriems negalima aloKKLT.

Šioje studijoje taip pat vertinta, ar bcr-abl transkripto lygis ir mutacijų statusas turi predikcinės reikšmės ligos atkryčiui ir remisijos trukmei.
Buvo tirta 19 ligonių (amžiaus mediana 66 metai; ribos 60-75 m.), kuriems buvo skiriama 400 mg/d imatinibo kombinacija su IFN- alfa  (3 mln VV/sav). Gydymo trukmės medianina buvo 26 mėnesiai (3-92). 7 iš 19 ligonių (37 %) išlieka pilnas atsakas (CR) (trukmės mediana – 76,7 mėn. remisijos trukme nuo gydymo pradžios. (54-91 mėn.). Bendro išgyvenamumo mediana - 61 mėn. (20-99 mėn.).
Šioje studijoje įrodyta, jog remisijos trukmė nepriklausė nuo ankščiau taikyto gydymo trukmės ir intensyvumo, MRD lygio per pirmus 6 mėnesius nuo gydymo pradžios ir PGR neigiamumo bet kuriuo ankstesnio gydymo metu. Bcr-abl transkripto lygis palaikomojo gydymo pradžioje taip pat neturėjo įtakos ligos atsinaujinimui. 
Išvados: vyresnio amžiausPh+ALL ligoniams, kuriems negalima aloKKLT, palaikomasisi gydymas imatinibu ir mažomis IFN-alfa dozėmis padeda pasiekti ilgalaikes remisijas. MRD lygis ir mutacijų statusas pradedant palaikomąjį gydymą nėra remisijos trukmės prediktoriai.
 
Parengė: Kristina Andrėkutė
Recenzavo: Laimonas Griškevičius
 
 
 
 

Atgal