ASH2009: II fazės temsirolimo kombinacijos su rituksimabu klinikinė studija (CCI-779) ligoniams sergantiems gydymui atsparia ar atsinaujinusia mantijos ląstelių limfoma

ASH2009 pristatyta studija, kurioje buvo tiriami refrakteriška ar atsinaujinusia mantijos limfoma sergantys pacientai.

2005-2009 m. į klinikinį tyrimą buvo įtrauktas 71 ligonis, kurių amžiaus vidurkis buvo 67 metai (ribos 44 - 86 m.), 51 vyras ir 20 moterų.  Prieš tai tiriamiesiems vidutiniškai buvo skirtos 2 gydymo eilės ( 1-9),  31% buvo atlikta KKLT ir 28% buvo refrakteriški rituksimabui. 

 Tiriamiesiems buvo skiriama temsirolimo 25 mg intraveniškai kas savaitę, pirmą savaitę buvo skirtos 4 rituksimabo dozės, toliau po vieną dozę kas antrą ciklą. Esant atsakui į gydymą po 6 ciklų ligoniams buvo tęsiamas gydymas iki 12 ciklų arba dar 2 ciklai po pilnos remisijos ir toliau sekė stebėjimas.  
Bendras atsakas į gydymą buvo 48% (34 iš 71 pacientų), 20% (14 iš 71 paciento) pasiektas pilnas atsakas ir 28% (20 iš 71 pacientų) dalinis atsakas. Vidutinė atsako trukmė buvo 9.5 mėnesiai (95% CI, 4.5 to 11.3 mėn). Vidutinė atsako trukmė rituksimabui jautriems ligoniams buvo 9.5 mėn (CI: 4.5-11.6) ir 7.15 mėn (CI: 4.1-11.3) rituksimabui refrakteriškiems ligoniams (p= 0.73).

Ši gydymo kombinacija buvo pakankamai gerai toleruojama, 12 pacientų stebėtas  4° toksiškumas ir  2 ligoniai mirė tyrimo eigoje (abu dėl ligos progresavimo). Dažniausiai pasitaikė hematologinis toksiškumas. 5 tiriamiesiems stebėta 4° ir 3 pacientams 4° neutropenija.  
Ši studija teikia daug vilčių atsinaujinusios ar refrakteriškos mantijos ląstelių limfomos gydymui.  

 

Parengė: Kristina Andrėkutė

Recenzavo: Laimonas Griškevičius

 

 

A Phase II Study of Temsirolimus (CCI-779) in Combination with Rituximab in Patients with Relapsed or Refractory Mantle Cell Lymphoma

Stephen M Ansell, Hui Tang, BS, MA, PhD, Paul Kurtin, Patricia Koenig, David J Inwards, Keith Shah and Thomas E Witzig, MD


Atgal