ASH 2012. Didžioji dalis Burkitt’o leukemijos / limfomos išgydoma rituksimabu ir trumpais intensyviais chemoterapijos kursais

Pasaulyje

 Suaugusiųjų Burkitt’o limfomų/leukemijų gydomų trumpais intensyviais chemoterapijos kursais (dažniausiai pagal vaikų protokolus) pilna remisija (CR) pasiekiama 83% atvejų, o bendras išgyvenamumas (OS) gali siekti 62%. Chemoterapijos intensyvinimas geresnių rezultatų neduoda.

 

Į tyrimą vykusį 2002-2011 metais įtraukti 363 suaugusieji (229 Burkitt’o limfoma ir 134 Burkitt’o leukemija). Vyresniems nei 55 metai pacientams metotreksato dozė buvo redukuota iki 500mg/m2, neskirti C ciklai su didelėmis citarabino dozėmis (HD-AraC). Rituksimabas buvo skiriamas prieš kiekvieną kursą ir 2 kartus po chemoterapijos kas 4 savaites.

 

Burkitt’o limfomų grupėje pilna remisija pasiekta 91%, Burkitt’o leukemijų – 86%. Burkitt’o limfomų grupėje bendras išgyvenamumas (OS) siekė 88%, 7-erių metų išgyvenamumas be progresijos (PFS) sudarė 83%: jaunuolių (15-<25 metų amžiaus grupė) - 91%, suaugusiųjų (26-<55) - 91%, vyresnio amžiaus (>55 metų amžiaus grupė) - 80%.
Burkitt’o leukemijų grupėje jaunuolių bendras išgyvenamumas (OS) siekė 90%, suaugusiųjų – 71%, o vyresniųjų – 46%. Todėl vyresniųjų ligonių gydymas papildytas dviem C ciklais (su HD-AraC)

 

Išvados: Taikant trumpus intensyvios chemoterapijos kursus su rituksimabu suagusiųjų Burkitt’o limfomų/leukemijų bendras išgyvenamumas (OS) ir išgyvenamumas be progresijos (PFS) ilgėja. Net skiriant mažesnes didelių dozių metotreksato (HD-Mtx) dozes rezultatai buvo labai geri visose amžiaus grupėse, įskaitant vyresnio amžiaus pacientus.

 

Komentaras: rituksimabas ir trumpa intensyvi chemoterapija duoda įspūdingus Burkitt‘s limfomų / leukemijų gydymo rezultatus. Pirminės progresijos problema yra iš esmės panaikinta. Pridėjus rituksimabą, tapo neaišku, kokia metotreksato dozė reikalinga Burkitt‘o limfomai gydyti, nes skiriant ir 0,5 g/m2 dozę, limfomų gydymo rezultatai yra geri. Burkitt‘o leukemijai reikia intensyvesnio gydymo, įskaitant ir HD-AraC. Didelės citarabino dozės bus įtrauktos į HOTG 2013 rekomendacijas ir vyresniems Burkitt‘o limfoma / leukemija sergantiems pacientams gydyti (C blokas). 

 

Parengė: A. Bukauskas, L. Griškevičius

 

Nuoroda: https://ash.confex.com/ash/2012/webprogram/Paper52754.html


Atgal