ASCO2012: vyresnių DDBLL sergančių vyrų difuzinės didelių B ląstelių limfomos (DDBLL) gali pagerėti, jei 6 CHOP-14 būtų skiriami kartu su per ilgesnį laiką skiriamais 8 rituksimabo (R) kursais - DSHNHL SMARTE-R-CHOP-14 studija

Pasaulyje

SMARTE-R studijos metu vyresnio amžiaus blogos prognozės (IPI=3-5) pacientų gydymas 6 CHOP-14 ir rituksimabu, kurio 8 kursai skirti per ilgesnį laiką, pagerino 3 metų išgyvenamumą be įvykio (EFS) (67% vs. 54%; p=0,030) ir bendrą išgyvenamumą (80% vs. 67%; p=0,034) lyginant su RICOVER-60 studija, kurioje pacientams 8 rituksimabo kursai skirti kas 2 sav. Neseniai autorių nustatyta (Mueller et al., Blood 2012), jog vyresnio amžiaus vyrų rituksimabo klirensas greitesnis (12,68ml/h vs. 8,0ml/h; p=0,008) ir trumpesnė jo pusinės eliminacijos trukmė (t1/2=24,7 vs. T1/2=30.7 dienos; p=0,003) negu moterų; tirta ar šie skirtumai lemia kitokias išeitis, lyginant RICOVER-60 ir SMARTE-R studijų vyresnio amžiaus moterų ir vyrų gydymo rezultatus.

Rezultatai: Blogos prognozės pacientų vyrų (n=51) 3 metų išgyvenamumas be įvykio SMARTE- R studijoje  buvo 67% lyginant su RICOVER-60 studijos metu gydytųjų (n=66) išgyvenamumu 47% p=0,037; atitinkamai išgyvenamumas be progresijos 71% vs. 53% (p=0,051) ir bendras išgyvenamumas 80% vs. 60% (p=0,027). Skirtingai negu vyrų, blogos prognozės pacientėms tęstinio rituksimabo skyrimo nauda nedidelė, lyginant SMARTE-R (n=48) ir RICOVER-60 (n=57) studijų rezultatus: išgyvenanumas be įvykio atitinkamai 67% vs. 61% (p=0,354); išgyvenamumas be progresijos 71% vs. 67% (p=0,489); bendras išgyvenamumas 80% vs. 76% (p=0,528).

 
Išvados: Ilgesnis rituksimabo skyrimas sąlygojo ženklią naudą vyresnio amžiaus blogos prognozės DDBLL sergantiems pacientams, kurių rituksimabo klirensas greitesnis ir trumpesnė negu moterų jo pusinės eliminacijos trukmė: 20% ilgesnį 3 m. išgyvenamumą  SMARTE-R studijoje, kurioje moterų gydymo rezultatai buvo vos kiek geresni. Nors iki šiol tęstinio rituksimabo skyrimo nauda pirminiame DDBLL gydyme neįrodyta, šie rezultatai rodo minimalios rituksimabo ekspozicijos svarbą, kad būtų visiškai išnaudotos jo terapinės galimybės.
 
Komentaras: Iki šiol rituksimabo schema difuzinei didelių B lastelių limfomai gydyti buvo parenkama empiriškai, nesivadovaujant vaisto farmakokinetikos rodikliais. Tyrimai rodo, kad vyrų DDBLL gydymo rezultatai yra prastesni už moterų. Išaiškinta, kad vyrų rituksimabo eliminacija yra greitesnė nei moterų, nors tiesioginis ryšys tarp šio fenomeno bei blogesnių DDBLL gydymo rodiklių neįrodytas. Aptariama studija rodo, kad rituksimabo skirimo optimizavimas (greitesnė koncentracijos saturacija bei ilgesnis skyrimas) pagerina vyresnių vyrų DDBLL gydymo rezultatus. Gydymo kaštai nesiskiria. Ši gydymo schema gali tapti nauju gydymo standartu vyresnių vyrų DDBLL gydyti.
 
Parengė: A. Fokaitė, L. Griškevičius
 

Atgal